Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

Czas wygenerowania treści 2024-07-15 19:56:36

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie ma swoją siedzibę w zabytkowym obiekcie, wybudowanym w 1900 roku. Przed wojną budynek ten był własnością rodziny Pana Herberta Czai, zaś po wojnie został przejęty przez Skarb Państwa.
Szkoła Podstawowa Specjalna w Skoczowie rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku.
W 1998 roku do Zespołu Szkół Specjalnych włączone zostały Zespoły Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w Jaworzu oraz Górkach Wielkich "Bucze".

Obecnie w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz afazją, autyzmem i Zespołem Aspergera z siedzibą w Skoczowie. Ponadto dla uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo przebywających na leczeniu w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu i Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o.

2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z afazją, autyzmem i Zespołem Aspergera z siedzibą w Skoczowie.

3. II Liceum Ogólnokształcące Specjalne.

4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, sprzężeniami oraz z autyzmem lub Zespołem Aspergera z siedzibą w Skoczowie.

5. Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze" w Górkach Wielkich.

6. Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z deficytem intelektualnym w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz autystycznych, z Zespołem Aspergera, sprzężeniami oraz afazją. Do szkoły uczęszczają dzieci z powiatu cieszyńskiego, pszczyńskiego i bielskiego.

Ponadto od 2002 roku Zespół Szkół prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo przebywających w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze" w Górkach Wielkich i Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu na poziomie szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.


Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
ul. Mickiewicza 12   43-430 Skoczów
tel.: +48 (33) 85 33 048
fax.: +48 (33) 85 33 048
e-mail: sekretariat@zss.skoczow.pl
www.zss.skoczow.pl