Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2017-01-23 19:47:30

Filharmonia Śląska powstała w 1945 roku. Przez ponad sześć dekad zasłynęła krzewieniem muzyki wśród społeczności regionu oraz propagowaniem polskiej kultury muzycznej na wszystkich kontynentach.
Już od początku koncertowali w Filharmonii Śląskiej najwybitniejsi artyści, m.in.: Zbigniew Drzewiecki, Stanisław Szpinalski, Henryka Sztompka, Grażyna Bacewicz, Eugenia Umińska, Irena Dubiska, Wanda Wiłkomirska, a takie wydarzenia, jak kompozytorski koncert Ludomira Różyckiego, czy recital Ady Sari zapisały się w kronikach tamtych pierwszych lat. Potem występowali w Katowicach m. in.: Eugene Ormandy, Leopold Stokowski, Carlo Zecchi, Gennadij Rożdiestwienskij, Kirył Kondraszyn, Zubin Mehta, David i Igor Ojstrachowie, Henryk Szeryng, Emil Gilels, Artur Rubinstein, Witold Małcużyński, Alexis Weissenberg, Maurizio Pollini, Mścisław Rostropowicz, Victoria de los Angeles, Krystian Zimerman i inni najwybitniejsi artyści polscy ? dziś tej rangi, co Rafał Blechacz, Agata Szymczewska, czy Anna Maria Staśkiewicz. Tej miary nazwiska dowodzą, że Filharmonia Śląska należy do najprężniej działających instytucji muzycznych kraju. Dziś ma aż trzy zespoły artystyczne: orkiestry symfoniczną i kameralną oraz chór.
Na czele filharmoników śląskich stawały wielkie sławy dyrygenckiej batuty: Witold Krzemieński i Stanisław Skrowaczewski, którego asystentem w 1950 roku został student dyrygentury w klasie Grzegorza Fitelberga, Karol Stryja. To on po odejściu Stanisława Skrowaczewskiego w roku 1953, pełnił obowiązki szefa orkiestry przez 37 lat! Pod jego kierunkiem Filharmonia Śląska osiągnęła wysoki kunszt i profesjonalizm oraz podbiła wiele estrad świata. Z inicjatywy Karola Stryji orkiestra symfoniczna rozrosła się do zespołu stuosobowego, a w 1974 r. założono 60-osobowy Chór mieszany, zaś w 1981 roku - Śląską Orkiestrę Kameralną.
Karolowi Stryji zawdzięczamy też powołanie w 1979 roku a przez kolejne lata ugruntowanie pozycji Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, który upamiętnia postać najsłynniejszego na świecie z dyrygentów polskich. Od 1982 roku katowicki turniej jest członkiem genewskiej Światowej Federacji Konkursów Muzycznych. Obecnie odbywa się co 5 lat. Dziesiąty zaplanowano na listopad 2017 roku.
W latach 1990-98 dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Śląskiej był Jerzy Swoboda. Po nim pałeczkę artystycznego szefa przejął wybitny kontynuator dzieła Karola Stryji - Mirosław Jacek Błaszczyk. W latach 2001-2013 dyrektorem naczelnym Filharmonii Śląskiej była Grażyna Szymborska. Od 3 grudnia 2013 Dyrektorem Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego jest prof. Mirosław Jacek Błaszczyk.
Wszechstronny repertuar zespołów artystycznych Filharmonii Śląskiej obejmuje też muzykę współczesną, zwłaszcza kompozytorów śląskich. Muzykę naszego czasu twórców ze Śląska filharmonicy chętnie przedstawiają zarówno w kraju, jak i za granicą. Po rozbudowie gmachu będą ją archiwizować nagraniami Śląskiej Biblioteki Muzycznej. Pierwsze krążki już się ukazują.
Filharmonia Śląska od początku wiele uwagi poświęcała młodym pokoleniom słuchaczy. Była pierwszą w kraju, która żywą muzykę wprowadziła do szkół. Audycje organizowane są w szkołach i placówkach kultury na terenie całego województwa śląskiego od 1955 roku, kiedy to Filharmonia przejęła je od „Artosu”. Od 65. sezonu audycje organizowane są także w przedszkolach. W siedzibie natomiast odbywają się comiesięczne koncerty symfoniczne z cyklu Młoda Filharmonia. Oba rodzaje muzycznych spotkań cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Z katowicką Szkołą Muzyczną Yamaha realizuje serię koncertów Filharmonii Malucha, adresowaną do najmłodszego pokolenia, od niemowląt poczynając.
14 listopada 2011 roku decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego Filharmonii Śląskiej nadano imię zmarłego rok wcześniej wielkiego, światowej sławy kompozytora Śląskiego Henryka Mikołaja Góreckiego.
Zabytkowy gmach Filharmonii Śląskiej jest modernizowany i rozbudowywany. Projekt „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 - Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 31 477 045 zł. Dofinansowanie z EFRR: 19 327 438 zł; udział budżetu Województwa Śl.: 12 149 607 zł. Roboty budowlane rozpoczęto 14.09.2010 r. Remont z uwagi na rzeczywisty stan techniczny zabytkowego budynku, gorszy niż pierwotnie przyjmowano, potrwa ? przy akceptacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? dłużej niż planowano. Podczas modernizacji gmachu działalność Filharmonii Śląskiej nie została przerwana.Dzięki uprzejmości władz Akademii Muzycznej w Katowicach nieco częściej, niż dotąd filharmonicy koncertują w jej sali koncertowej.


Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 14
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu