Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2019-11-14 16:52:55

Filharmonia Śląska powstała w 1945 roku. Przez ponad sześć dekad zasłynęła krzewieniem muzyki wśród społeczności regionu oraz propagowaniem polskiej kultury muzycznej na wszystkich kontynentach.

Już od początku koncertowali w Filharmonii Śląskiej najwybitniejsi artyści, m.in.: Zbigniew Drzewiecki, Stanisław Szpinalski, Henryka Sztompka, Grażyna Bacewicz, Eugenia Umińska, Irena Dubiska, Wanda Wiłkomirska, a takie wydarzenia, jak kompozytorski koncert Ludomira Różyckiego, czy recital Ady Sari zapisały się w kronikach tamtych pierwszych lat. Potem występowali w Katowicach m. in.: Eugene Ormandy, Leopold Stokowski, Carlo Zecchi, Gennadij Rożdiestwienskij, Kirył Kondraszyn, Zubin Mehta, David i Igor Ojstrachowie, Henryk Szeryng, Emil Gilels, Artur Rubinstein, Witold Małcużyński, Alexis Weissenberg, Maurizio Pollini, Mścisław Rostropowicz, Victoria de los Angeles, Krystian Zimerman, Ewa Podleś i inni najwybitniejsi artyści polscy z gwiazdami najmłodszego pokolenia, jak Rafał Blechacz, Agata Szymczewska, czy Anna Maria Staśkiewicz. Tej miary nazwiska dowodzą, że Filharmonia Śląska należy do najprężniej działających instytucji muzycznych kraju. Dziś ma aż trzy zespoły artystyczne: orkiestry symfoniczną i kameralną oraz chór.

Na czele filharmoników śląskich stawały wielkie sławy dyrygenckiej batuty: Witold Krzemieński i Stanisław Skrowaczewski, którego asystentem w 1950 roku został student dyrygentury w klasie Grzegorza Fitelberga, Karol Stryja. To on po odejściu Stanisława Skrowaczewskiego w roku 1953, pełnił obowiązki szefa orkiestry przez 37 lat! Pod jego kierunkiem Filharmonia Śląska osiągnęła wysoki kunszt i profesjonalizm oraz podbiła wiele estrad świata. Z inicjatywy Karola Stryji orkiestra symfoniczna rozrosła się do zespołu stuosobowego, a w 1974 r. założono 60-osobowy Chór mieszany, zaś w 1981 roku - Śląską Orkiestrę Kameralną.

Karol Stryja był też inicjatorem powołania w 1979 roku Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, który upamiętnia postać najsłynniejszego na świecie polskiego dyrygenta. Od 1982 roku katowicki turniej jest członkiem genewskiej Światowej Federacji Konkursów Muzycznych. Jedenasty odbędzie się w listopadzie 2023 roku.

W latach 1990-98 dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Śląskiej był Jerzy Swoboda. Po nim pałeczkę artystycznego szefa przejął wybitny kontynuator dzieła Karola Stryji - Mirosław Jacek Błaszczyk. W latach 2001-2013 dyrektorem naczelnym Filharmonii Śląskiej była Grażyna Szymborska. W latach 2013-2018 dyrektorem Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego był prof. Mirosław Jacek Błaszczyk. Od 8 listopada 2018 stanowisko dyrektora pełni Adam Wesołowski.

Wszechstronny repertuar zespołów artystycznych Filharmonii Śląskiej obejmuje także muzykę współczesną, zwłaszcza kompozytorów śląskich. Muzykę naszego czasu twórców ze Śląska filharmonicy chętnie przedstawiają zarówno w kraju, jak i za granicą. Filharmonia Śląska od początku wiele uwagi poświęcała młodym pokoleniom słuchaczy. Była pierwszą w kraju, która żywą muzykę wprowadziła do szkół. Audycje organizowane są w szkołach i placówkach kultury na terenie całego województwa śląskiego od 1955 roku, kiedy to Filharmonia przejęła je od „Artosu”. Od 65. sezonu audycje organizowane są także w przedszkolach. W siedzibie natomiast odbywają się comiesięczne koncerty symfoniczne z cyklu Młoda Filharmonia. Z katowicką Szkołą Muzyczną Yamaha realizuje serię koncertów Filharmonii Malucha, adresowaną do najmłodszego pokolenia, od niemowląt poczynając. Ofertę dla dzieci a także seniorów istotnie rozszerzono po rozbudowie siedziby, szczególnie w zakresie warsztatów arteterapeutycznych.

14 listopada 2011 roku decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego Filharmonii Śląskiej nadano imię zmarłego rok wcześniej wielkiego, światowej sławy kompozytora Śląskiego Henryka Mikołaja Góreckiego. Rok później do koncertowego kalendarza na stałe wprowadzono Katowickie Dni Henryka Mikołaja Góreckiego.

Zabytkowy gmach Filharmonii Śląskiej zmodernizowano i rozbudowywano w latach 2010-2014. W tym czasie Filharmonia działalności artystycznej nie przerwała. Projekt „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 - Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 47 476 025 zł. Dofinansowanie z EFRR: 21 327 438 zł; udział budżetu Województwa Śl.: 26 148 587 zł. Powierzchnia użytkowa Filharmonii Śląskiej zwiększyła się o 2066 m kw. (do 5252 m kw.). Wnętrza obecnie są klimatyzowane, a sala koncertowa (na 426 miejsc) zyskała organy zaprojektowane (36 głosów, 3 manuały i pedał - zakres manuałów: C - a3, zakres pedału: C -f1) przez prof. Juliana Gembalskiego i zbudowane przez Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH.W budynku dobudowanym znalazła się sala kameralna (na 108 miejsc) z wyposażeniem estrady.


Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu