Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

Czas wygenerowania treści 2022-06-27 04:44:41

Prowadzone rejestry

Data dokumentu: 2021-04-20

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Sekretariat szkoły:

- księga uczniów,

- ewidencja uczniów,

- księga arkuszy ocen,

- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,

- rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę,

- ewidencja druków szkolnych,

- rejestr wydanych decyzji administracyjnych,

- księga kontroli,

- rejestr wypadków uczniowskich,

- rejestr poczty wychodzącej,

- ewidencja skarg i wniosków.

Kadry:

- wykaz pracowników pedagogicznych,

- rejestr wydanych legitymacji służbowych,

- ewidencja delegacji służbowych,

- rejestr wypadków przy pracy,

- ewidencja zatrudnienia,

- ewidencja awansu zawodowego nauczycieli,

- ewidencja czasu pracy pracowników,

- ewidencja urlopów i zwolnień od pracy,

- ewidencja pełnomocnictw udzielonych dyrektorowi.

Kierownik gospodarczy:

- rejestr zawieranych umów na usługi i media,

- rejestr zamówień publicznych.

Dyrektor:

- rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej,

- rejestr zarządzeń dyrektora,

- rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych.

Inspektor ochrony danych osobowych:

- ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Udostępnianie informacji publicznej:

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji i archiwum na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie BIP szkoły są udostępniane, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na pisemny wniosek.

Wniosek (w formie pisemnej) należy składać w siedzibie szkoły lub przesłać na adres:

43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 12

Wniosek w postaci e-mail’a należy przesłać na adres poczty elektronicznej: szkolaskoczow@poczta.onet.pl lub sekretariat@zss.skoczow.pl

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: redaktor Magdalena Derlich 2021-04-20 16:38:40
Ostatnia aktualizacja: redaktor Magdalena Derlich 2021-04-20 16:46:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Marcelina Chorabik-Grześ
Dokument podpisano: 2021-04-20
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
ul. Mickiewicza 12   43-430 Skoczów
tel.: +48 (33) 47 93 349
fax.: +48 (33) 85 33 048
e-mail: szkolaskoczow@poczta.onet.pl
www.zss.skoczow.pl