Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

Czas wygenerowania treści 2022-06-27 03:58:02

Załatwianie spraw

Data dokumentu: 2021-04-20

 

Sposób załatwiania spraw:

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:30

tel/ fax: (33) 8533048
e-mail:
szkolaskoczow@poczta.onet.pl lub sekretariat@zss.skoczow.pl

sekretariat - pokój nr 10, I piętro

 

Korespondencję proszę kierować na adres:

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

Wszelka korespondencja mająca cechy wniosku lub skargi będzie podlegała postępowaniu wyjaśniającemu pod warunkiem spełniania wymogów wynikających z art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Korespondencja kierowana do Szkoły powinna zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącej,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania),
 • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję (także elektroniczną), która nie spełnia wymogów zawartych
w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ((http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168) Szkoła nie odpowiada.

 

Dyrekcja szkoły przyjmuje interesantów w następujące dni i godziny:

Marcelina Chorabik-Grześ - dyrektor szkoły:

ul. Mickiewicza 12 - gabinet dyrektora szkoły (sekretariat, I piętro)

poniedziałki: 8.00-13.00

piątki: 8.00-13.0

Izabela Farana - wicedyrektor szkoły:

ul. Mickiewicza 12 - gabinet wicedyrektora szkoły (sekretariat, I piętro)

środy: 10.00-13.00

czwartki: 9.00-12.00

 

Joanna Zdunek - wicedyrektor szkoły:

ul. Wapienicka 463, 43-384 Jaworze, Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Długoterminowej - gabinet wicedyrektora

poniedziałki: 12.00-15.00

wtorki: 12.00-15.00

 

Z ocenami i frekwencją dziecka rodzice mogą się zapoznać podczas konsultacji:

Konsultacji z nauczycielami, wychowawcami klas, możliwe są po uprzednim umówieniu się z nauczycielem oraz w wyznaczonych przez Szkołę terminach.

 

Procedury obowiązujące w szkole:

 • Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
 • Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć komputerowych

Sprawy prowadzone przez szkołę:

Obowiązek szkolny i nauki:

 • Karta przekazania ucznia
 • Kwestionariusz osobowy - wypełnia rodzic/opiekun prawny
 • Ewidencja uczniów
 • Arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne:

 • Zwolnienia (zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, zwolnienia z religii)
 • Wydawanie legitymacji szkolnych
 • Wydawanie zaświadczeń
 • Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw

Sprawy kadrowe:

 • Sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Sprawozdawczość:

 • Raporty
 • Sprawozdania

Archiwum:

 • Dokumentacja uczniowska
 • Dokumentacja administracyjna
 • Dokumentacja kadrowa
 • Dokumentacja księgowa i płacowa

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: redaktor Magdalena Derlich 2021-04-20 15:41:48
Ostatnia aktualizacja: redaktor Magdalena Derlich 2021-04-20 16:28:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Marcelina Chorabik-Grześ
Dokument podpisano: 2021-04-20
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
ul. Mickiewicza 12   43-430 Skoczów
tel.: +48 (33) 47 93 349
fax.: +48 (33) 85 33 048
e-mail: szkolaskoczow@poczta.onet.pl
www.zss.skoczow.pl