Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Czas wygenerowania treści 2023-02-03 00:42:10

Prowadzone Rejestry

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat szkoły:

- księga uczniów,

- księga ewidencji uczniów,

- księga arkuszy ocen,

- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,

- rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę,

- rejestr wydanych decyzji administracyjnych,

- księga kontroli,

- ewidencja wyjść służbowych,

- księga korespondencji,

- ewidencja skarg i wniosków.

Kadry:

- wykaz pracowników pedagogicznych,

- rejestr wydanych legitymacji służbowych,

- rejestr nieobecności w pracy,

- ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

- ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

- rejestr szkoleń BHP,

- rejestr badań lekarskich,

- wykaz pracowników administracji i obsługi,

- ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi,

- rejestr zwolnień lekarskich,

- rejestr zawieranych umów,

- rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw.

 

Dyrektor:

- rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej,

- rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych.

 

Wicedyrektorzy:

- rejestr zarządzeń dyrektora szkoły,

- ewidencja kart przekazania uczniów

- ewidencja zgód rodziców/opiekunów prawnych

- ewidencja zwolnień

- ewidencja korespondencji z szkołami macierzystymi

 

 

Dokumenty związane z BHP:

- rejestr wypadków pracowniczych,

- rejestr wypadków uczniowskich.

 

Udostępnianie informacji publicznej:

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu  udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji i archiwum na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669). Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie BIP szkoły są udostępniane, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na pisemny wniosek.

Wniosek (w formie pisemnej) należy składać w siedzibie szkoły lub przesłać na adres:

43-187 Orzesze, ul. Mikołowska 208

Wniosek w postaci e-mail’a należy przesłać na adres poczty elektronicznej: zssorzesze@onet.pl

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Administrator Informacji -od 17.09.2010 QTBIT Sp.z.00 Marcin Lenard 2014-10-25 17:22:47
Ostatnia aktualizacja: Administrator Informacji Marcin Lenard 2021-02-11 12:19:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2014-11-03
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mikołowska 208   43-187 Orzesze
tel.: +48 (32) 2211483
fax.: +48 (32) 2211483
e-mail: zssorzesze@onet.pl