Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 09:53:22

Załatwienie Spraw

Sposób załatwiania spraw:

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00

tel/ fax: (32) 2211483
e-mail: zssorzesze@onet.pl, zssorzesze@gmail.com

 

pokój nr 14, I piętro

 

Korespondencję proszę kierować na adres:

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, 43-187 Orzesze, ul. Mikołowska 208

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

Wszelka korespondencja mająca cechy wniosku lub skargi będzie podlegała postępowaniu wyjaśniającemu pod warunkiem spełniania wymogów wynikających z z art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Korespondencja kierowana do Szkoły powinna zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącej,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania),
 • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję (także elektroniczną), która nie spełnia wymogów zawartych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168 ) Szkoła nie odpowiada.

 

Dyrekcja szkoły przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8.00-16.00

Iwona Szmajduch-Pyzik - dyrektor szkoły:

ul. Mikołowska 208 - gabinet dyrektora szkoły (pokój nr 14 a , I piętro)


Anna Kurpas - wicedyrektor szkoły:

ul. Mikołowska 208 - pokój nr 5, parter


Małgorzata Matuszak- Ćwiek - wicedyrektor szkoły

ul. G. Zapolskiej 3 - pokój nr 211, parter, oddział Psychiatrii

 

Z ocenami i frekwencją dziecka rodzice mogą się zapoznać podczas konsultacji

Konsultacje z nauczycielami, wychowawcami klas,  możliwe są po uprzednim umówieniu się z nauczycielem

Procedury obowiązujące w szkole:

 • procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego (załącznik 1),
 • procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć komputerowych (załącznik 2),

Sprawy prowadzone przez szkołę:

Obowiązek szkolny i nauki:

 • Karta przekazanie ucznia  ,
 • Kwestionariusz osobowy- wypełnia rodzic/ opiekun prawny
 • Ewidencja uczniów
 • Arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne:

 • Zwolnienia (zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego , zwolnienia z zajęć zawodowych, zwolnienia z religii),
 • Wydawanie legitymacji szkolnych,
 • Wydawanie zaświadczeń,
 • Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw,

Sprawy kadrowe:

 • Sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Sprawozdawczość:

 • Raporty
 • Sprawozdania

Archiwum:

 • Akta osobowe pracowników,
 • Arkusze ocen,
 • Dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych
 • Dzienniki specjalistów,
 • Protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • Księgi zarządzeń dyrektora szkoły

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Administrator Informacji -od 17.09.2010 QTBIT Sp.z.00 Marcin Lenard 2014-10-25 17:10:17
Ostatnia aktualizacja: Administrator Informacji Marcin Lenard 2021-02-11 12:16:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mikołowska 208   43-187 Orzesze
tel.: +48 (32) 2211483
fax.: +48 (32) 2211483
e-mail: zssorzesze@onet.pl