Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Czas wygenerowania treści 2024-07-19 01:41:31

 

Dane podstawowe:

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

Dane teleadresowe:

Siedziba:

ul. Mikołowska 208, Orzesze, 43-187

województwo- śląskie
powiat - mikołowski
gmina - Orzesze

Tel./ fax.-  32) 2211483

E-mail- sekretariat@zssorzesze.pl

Adres strony: www.zssorzesze.pl

Dodatkowa lokalizacja:

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu

ul. G. Zapolskiej 3, Sosnowiec, 41-218

Tel.- 32 720 77 00 wew.

E- mail- sekretariat@zssorzesze.pl

 

Pozostałe dane:

Numer identyfikacyjny REGON: 276608680
Numer identyfikacyjny NIP: 635-16-08-517

Nazwa podst.formy prawnej -jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
Nazwa szczególnej formy prawnej - wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
Nazwa formy własności - własność samorządowa
Nazwa rodzaju działalności - Zespół Szkół
Data powstania podmiotu - 26.04.1999r.
Data rozpoczęcia działalności - 1.09.1999
Nazwa rejestru - podmioty utworzone z mocy ustawy

Organ prowadzący-Województwo Śląskie

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny- Śląski Kurator Oświaty, Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327):

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 poz. 910, 1378):

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000910/U/D20200910Lj.pdf

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2020 r. poz. 2215):

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pdf

 


Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mikołowska 208   43-187 Orzesze
tel.: +48 (32) 2211483
fax.: +48 (32) 2211483
e-mail: zssorzesze@onet.pl