Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2020-05-27 10:14:49

Kontrole


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2018-04-06 11:28:17
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "kontrole" dopisano "wydano zalecenia" z kontroli z Urzędu Marszałkowskiego, która odbyła się w dniach 20.03.2018r. - 26.03.2018r.
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2018-04-05 09:37:05
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "Kontrole" dodano kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego, która odbyła się w dniach 05.04.2018r. do 13.04.2018r. w zakresie gospodarki finansowej oraz spraw organizacyjnych
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2018-03-27 14:41:12
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "Kontrole" dodano kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego, Wydział kontroli, która była przeprowadzona w dniach 20.03.2018-26.03.2018r.
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2018-02-06 10:18:26
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "Kontrole" dodano zalecenia pokontrolne z kontroli Kuratorium Oświaty z dnia 22.01.2018r.
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2018-01-23 11:18:51
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "Kontrole" dodano kontrolę z Kuratorium Oświaty, która odbyła się 22.01.2018
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2018-01-02 11:55:02
Opis zmian dokumentu:
W zakładce kontrole dopisano "zalecenia" w kontroli z Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzonej w dniach 20.11.2017r.-15.12.2017r.
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-12-07 10:08:00
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja zakładki "Kontrole"
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-11-24 08:55:22
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "Kontrole" dodano kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego dot. procedur bezpieczeństwa ucznia w szkole w roku 2017
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-09-27 10:00:03
Opis zmian dokumentu:
dokonano korekty w zalecaniach z PIP
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-09-15 09:47:35
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "Kontrole" dodano zalecenia z kontroli PIP z dnia 22.08.2017
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-08-28 14:08:20
Opis zmian dokumentu:
W dokumencie kontrole wprowadzono zakres kontroli z PIP 27.08.2017
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-08-22 09:12:41
Opis zmian dokumentu:
W zakładce kontrole dodano kontrolę z PIP oraz jej zakres
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-08-22 09:09:22
Opis zmian dokumentu:
W zakładce kontrole dodano kontrolę z PIP
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-07-12 08:55:23
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "kontrole" zaktualizowano zalecenia pokontrolne z kontroli z kuratorium Oświaty
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-07-06 11:37:38
Opis zmian dokumentu:
W zakładce kontrole dopisano Tematykę kontroli z Kuratorium Oświaty z dnia 06.07.2017
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-07-06 09:56:29
Opis zmian dokumentu:
W dokumencie kontrole dodano informację o kontroli z Kuratorium Oświaty
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-05-24 14:18:08
Opis zmian dokumentu:
W zakładce kontrole dodano informację w treści o przeprowadzonej kontroli z dnia 24.05.2017r. przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-03-08 08:47:30
Opis zmian dokumentu:
Do kontroli z PIP z dnia 02.02.2017r. dodano zalecenia: ostrzeżenie
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-02-03 12:58:13
Opis zmian dokumentu:
Edytowano dokument kontrole
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-02-03 12:57:12
Opis zmian dokumentu:
W dokumencie kontrole dodano kontrolę przeprowadzoną przez PIP, która odbyła się w dniach 02.02.2017r. do 03.02.2017r.
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-01-10 10:33:14
Opis zmian dokumentu:
W dokumencie "Kontrola", w treści kontroli z dnia 05.12.2016r. dopisano "wydano zalecenia"
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2016-12-09 14:07:39
Opis zmian dokumentu:
poprawiono treść w zakładce "kontrole"
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2016-12-09 14:06:52
Opis zmian dokumentu:
Dodanie w dokumencie "kontrole" treści przeprowadzonych kontroli za lata 2013-2016
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2016-12-09 13:20:47
Opis zmian dokumentu:
Dodano w treści kontrole za okres 2011
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2016-02-24 13:52:16
Opis zmian dokumentu:
edycja nazwy kontrole
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2016-02-24 13:47:19
Opis zmian dokumentu:
Dodanie nowego dokumentu "Kontrola"
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl