Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2022-06-25 09:19:55

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2022-04-04 10:00:37
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "sposób przyjmowania i załatwiania spraw" aktualizacja godzin pracy pedagoga i psychologa szkolnego.
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2022-01-26 10:33:39
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja godzin pracy pedagoga i psychologa szkolnego, godziny obowiązują od 17.01.2022
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-09-06 20:59:18
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja godzin pracy
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-07-02 08:45:37
Opis zmian dokumentu:
Zmieniono godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego na okres wakacji
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-06-08 11:21:05
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja godzin pracy kierowania zespołu pozalekcyjnego ( było wtorek 12:30 - 16:30 jest środa 12.30 - 17:00
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-05-17 11:50:44
Opis zmian dokumentu:
Dodano godziny pracy psychologa szkolnego
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-05-06 14:51:52
Opis zmian dokumentu:
w dokumencie "Sposób przyjmowania i załatwiania spraw"usunięto" godziny pracy psychologa szkolnego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-04-20 08:15:31
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja godzin pracy pedagoga i psychologa szkolnego
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-03-25 10:52:55
Opis zmian dokumentu:
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja godzin pracy pedagoga szkolnego
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-03-23 11:08:48
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja godzin pracy pedagoga i psychologa szkolnego, zmiana od 29.03.2021
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-03-04 11:46:31
Opis zmian dokumentu:
Dopisanie w zakładce "Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy" : Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego wykazu akt. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zgodnie z Ustawą - Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz z instrukcją kancelaryjną Zespołu Szkół Specjalnych
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-03-02 14:00:58
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja danych zawartych w zakładce "Sposób przyjmowania i załatwiania spraw"
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-02-12 08:56:06
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "Sposób przyjmowania i załatwiania spraw" dokonano aktualizacji godzin pracy pedagoga i psychologa szkolnego
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2020-09-10 09:41:50
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja godzin pracy pedagoga szkolnego, psychologa - w zakładce "Sposób przyjmowania i załatwiania spraw"
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2020-09-07 10:39:25
Opis zmian dokumentu:
zaktualizowano godziny pracy
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2020-09-07 10:38:23
Opis zmian dokumentu:
W zakładce " Sposób przyjmowania i załatwiania spraw" zaktualizowano godziny pracy
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2018-01-11 13:10:25
Opis zmian dokumentu:
Dokonano aktualizacji godzin pracy pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego w zakładce sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-11-29 08:27:59
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "sposób przyjmowania i załatwiania spraw" zaktualizowane godziny pracy pedagoga szkolnego
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-10-30 10:56:24
Opis zmian dokumentu:
W zakładce sposób przyjmowania i załatwiania spraw dodano godziny pracy psychologa szkolnego ( zatrudnionego od 30.10.2017).
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2017-09-27 10:05:23
Opis zmian dokumentu:
W zakładce "Sposób przyjmowania i załatwiani spraw" zmieniono godziny pracy pedagoga szkolnego.
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2016-10-06 14:16:42
Opis zmian dokumentu:
Zmieniono godziny pracy pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2016-03-21 09:02:01
Opis zmian dokumentu:
Edycja godzin pracy pedagoga szkolnego
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2016-03-09 15:50:28
Opis zmian dokumentu:
Zmiana godzin przyjmowania interesantów przez pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 11:18:22
Opis zmian dokumentu:
ww
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 11:09:27
Opis zmian dokumentu:
ww
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 11:08:47
Opis zmian dokumentu:
zmiana grupy
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 11:08:03
Opis zmian dokumentu:
Dodanie treści - sposobu przyjmowania i załatwiania spraw.
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 10:57:21
Opis zmian dokumentu:
w
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 10:55:23
Opis zmian dokumentu:
ww
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 10:52:23
Opis zmian dokumentu:
ww
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 10:42:11
Opis zmian dokumentu:
ww
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 10:36:46
Opis zmian dokumentu:
usunięcie
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 10:34:14
Opis zmian dokumentu:
dodanie dokumentu
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 10:28:07
Opis zmian dokumentu:
dodanie danych
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 10:13:32
Opis zmian dokumentu:
ww
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 10:11:14
Opis zmian dokumentu:
ww
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 09:27:40
Opis zmian dokumentu:
uaktualnienie danych
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-31 09:12:53
Opis zmian dokumentu:
Uaktualnienie danych
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2014-10-29 09:31:28
Opis zmian dokumentu:
Dodanie sposobu przyjmowania i załatwiania spraw
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca


Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl