Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2021-01-18 08:19:28

Kontrole

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

Zakres przeprowadzonej kontroli: Ocena spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówce oraz ocena przestrzegania wytycznych COVID-19

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: 17.09.2020r.

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie pobytu w szkole. Przestrzeganie praw uczniów. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: 01.07.2020r.

Zalecenia pokontrolne: zalecenia

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

Zakres przeprowadzonej kontroli: Ocena spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówce.

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  06.12.2019r.

Zalecenia pokontrolne:

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Rekontrola poprawności danych wprowadzanych do SIO

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  12.08.2019r. - 23.08.2019r.

Zalecenia pokontrolne:

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Gospodarka finansowa za rok 2017-2018 ( w szczególności 5% wydatków rzeczowych) oraz sprawy organizacyjne.

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  24.09.2018r. - 12.10.2018r.

Zalecenia pokontrolne:

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Gospodarka finansowa za rok 2017-2018 ( w szczególności 5% wydatków rzeczowych) oraz sprawy organizacyjne.

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  08.05.2018r. - 15.05.2018r.

Zalecenia pokontrolne:

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Gospodarka finansowa za rok 2017-2018 ( w szczególności 5% wydatków rzeczowych) oraz sprawy organizacyjne.

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  05.04.2018r. - 13.04.2018r.

Zalecenia pokontrolne:

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2015-2018

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  20.03.2018r. - 26.03.2018r.

Zalecenia pokontrolne: wydano zalecenia

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  22.01.2018r.

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Procedury bezpieczeństwa ucznia w szkole w roku 2017

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  20.11.2017r.-15.12.2017r.

Zalecenia pokontrolne: wydano zalecenia

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Prawna ochrona stosunku pracy.

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  22.08.2017r.

Zalecenia pokontrolne: wydano zalecenia

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Organizowanie zastępstw doraźnych za nieobecnych w pracy nauczycieli

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  06.07.2017r.

Zalecenia pokontrolne: wydano zalecenia

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

Zakres przeprowadzonej kontroli: Ocena spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówce.

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  24.05.2017r.

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: Prawna ochrona stosunku pracy

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  02.02.2017r. do 03.02.2017r.

Zalecenia pokontrolne: wydano zalecenia

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, Wydział Edukacji i Nauki

Zakres przeprowadzonej kontroli: kontrola finansowa 2015-2016

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  05.12.2016r.

Zalecenia pokontrolne: wydano zalecenie

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, Wydział Edukacji i Nauki

Zakres przeprowadzonej kontroli: zgodność losowo wybranego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2014/2015 z faktycznym stanem organizacyjnym placówki oraz zatrudnieniem personelu

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  21.10.2015r.

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń.

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice

Zakres przeprowadzonej kontroli: wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  27.05.2015r. - 03.06.2015r.

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń.

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu

Zakres przeprowadzonej kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i  wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: 28.04.2015r. - 08.05.2015r.

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2011-2012

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: 11.03.2015r. - 11.05.2015r.

Zalecenia pokontrolne: wydano zalecenia

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy w Gliwicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: wybrane zagadnienia z zakresu  prawnej ochrony pracy oraz BHP

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: 10.12.2013r. - 13.01.2014r.

Zalecenia pokontrolne: wydano zalecenia

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: zgodność zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji 2012/2013, zgodność statutu z aktualnym stanem prawnym

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: 29.11.2013r.

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakres przeprowadzonej kontroli: liczba uczniów oddziałów specjalnych oraz wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole dla roku szkolnego 2011/2012

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  09.05.2013r.

Zalecenia pokontrolne: wydano zalecenia


Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice

Zakres przeprowadzonej kontroli: wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2011-2012 i bieżącej

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  25.04.2013r. - 10.05.2013r.

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, Wydział Edukacji i Nauki

Zakres przeprowadzonej kontroli: kontrola finansowa za lata 2011 i 2012, kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela za 2011r.

Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:  15.06.2012r.

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń.


logo
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2016-02-24 13:47:19
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-16 09:41:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop
Dokument podpisano: 2020-09-17
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl