Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2021-01-23 05:36:19

Rejestry,ewidencje i archiwa

Nr.: I
Data dokumentu: 2014-10-31

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:


-  Ewidencja akt osobowych pracowników.

-  Rejestr akt i zaświadczeń.

-  Księga zastępstw.

-  Księga zarządzeń dyrektora.

-  Księga uczniów i wychowanków.

-  Protokoły Rad Pedagogicznych.

-  Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej.

-  Księga druków ścisłego zarachowania.

-  Rejestr korespondencji.

-  Ewidencja czasu pracy.

-  Rejestr skarg i wniosków.

-  Rejestr upoważnień.

-  Archiwum dokumentacji szkoły.

-  Ewidencja delegacji służbowych.

-  Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek.

-  Rejestr wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej.

-  Książka obiektu budowlanego.

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły, kierownik gospodarczy, specjalista ds płac, księgowość, pedagog szkolny, wicedyrektor szkoły.


Osoby starające się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, Ustawie o Ochronie Danych Osobowych i w Kodeksie Pracy.

Dokumenty archiwalne udostępnione są na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.


logo
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-10-31 12:02:40
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-09 09:18:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca
Dokument podpisano: 2014-10-31
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl