Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2020-07-06 04:40:05

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Nr.: 1
Data dokumentu: 2014-10-31

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół

Sposób załatwiania spraw:

- Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga/psychologa szkolnego.

- Godziny przyjmowania interesantów:

1. Sekretariat poniedziałek-piątek 07.30-15.30.

2. Pedagog szkolny: poniedziałek 08:30 - 15:30,wtorek 10:00-15:00,środa 08:30-14:30, czwartek 08:30 - 15:00, piątek 08:00-13:00.

3. Psycholog szkolny: poniedziałek 08:30-13:00, wtorek 08:00-14:00, środa 08:15-13:45, czwartek 13:00-15:00, piątek 09:00-13:00.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

- Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, pedagog, psycholog szkolny oraz pracownicy administracji.

- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.

- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są  w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

- Sprawy nie wymagają odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-10-29 09:31:28
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-11 13:10:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop
Dokument podpisano: 2014-10-29
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl