Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2021-01-24 23:02:22

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Nr.: 1
Data dokumentu: 2014-10-31

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół

Sposób załatwiania spraw:

- Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga/psychologa szkolnego.

- Godziny przyjmowania interesantów:

1. Sekretariat poniedziałek-piątek 07.30-15.30.

2. Pedagog szkolny: poniedziałek 08:45 - 13:45,wtorek 08:10-17:00,środa 08:10-14:15, czwartek 08:45 - 17:00, piątek 08:45-14:00.

3. Psycholog szkolny: poniedziałek 12:30-17:00, wtorek 08:30-15:00, środa 11:00-14:00, czwartek 10:30-13:00, piątek 08:10-13:40.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

- Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, pedagog, psycholog szkolny oraz pracownicy administracji.

- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.

- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są  w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

- Sprawy nie wymagają odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.


logo
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-10-29 09:31:28
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-10 09:41:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop
Dokument podpisano: 2020-09-10
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl