Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2024-05-27 15:10:09

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Nr.: 1
Data dokumentu: 2014-10-31

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego wykazu akt.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zgodnie z Ustawą - Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz z instrukcją kancelaryjną Zespołu Szkół Specjalnych

Sposób załatwiania spraw:

-Miejsce przyjmowania interesantów:

- sekretariat pokój nr 20, I piętro

- gabinet wicedyrektora pokój nr 25, I piętro

- gabinet pedagoga szkolnego pokój nr 26, I piętro

- gabinet psychologa szkolnego pokój nr 15, parter .

Godziny przyjmowania interesantów:

1. Sekretariat: poniedziałek-piątek 07:00-15:00

2. p.o. Dyrektor szkoły: poniedziałek - piątek 08:00-14:00

3. wicedyrektor: poniedziałek - piątek 08:00-13:00

4. Kierownik zespołu pozalekcyjnego: zgodnie z harmonogramem pracy

5. Pedagog szkolny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 13:00.

6. Psycholog szkolny: poniedziałek 08:30-14:50, wtorek 08:10-14:00, środa 08:10-13:00, czwartek 08:10-14:40, piątek 09:30-13:30

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

- Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, pedagog, psycholog szkolny oraz pracownicy administracji.

- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.

- Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na wniosek osób zainteresowanych.

- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są  w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

- Sprawy nie wymagają odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

Korespondencję proszę kierować na adres:

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

Wszelka korespondencja mająca cechy wniosku lub skargi będzie podlegała postępowaniu wyjaśniającemu pod warunkiem spełniania wymogów wynikających z z art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy piątek od godziny 12:00 do godziny 13:00.


logo
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-10-29 09:31:28
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2023-09-25 10:02:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Błasiak
Dokument podpisano: 2023-09-25
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: sekretariat@zsskamieniec.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl