Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2024-07-15 15:35:06

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Kamieniec, ul. Gliwicka 3

42-674 Zbrosławice

Gmina: Zbrosławice, Powiat: Tarnogórski, Województwo: Śląskie

Tel: 32/233-78-18

fax: 32/233-78-18

e-mail: sekretariat@zsskamieniec.pl

https://zsskamieniec.wieszowanet.pl/

adres e-doreczeń: AE:PL-49816-22889-HDRUG-21

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo -Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.:

- Szkoła Podstawowa nr 9,

- Liceum Ogólnokształcące nr II,

- Zespół Pozalekcyjny.

Organem prowadzącym Zespół jest Województwo Śląskie

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty

NIP: 645-21-96-950

REGON: 276623862

Numer konta bankowego Zespołu: ING Bank Śląski oddział w Tarnowskich Górach 03 1050 1386 1000 0002 0304 4243

Dane do faktury: Od dnia 01.01.2017r. Urząd Marszałkowski jest płatnikiem VAT.

W związku z powyższym wszystkie faktury zakupu od dnia 01.01.2017r. muszą zawierać dane:

Województwo Śląskie Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Kamieniec, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice, NIP 954 27 70 064

 

Szkoła przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. jest placówką z ponad 50 letnią tradycją, wysoko ocenianą przez społeczność.

 

Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z 1 października 1948 r. i dotyczy organizacji nauczania na terenie kamienieckiego pałacu.

W latach 1953-1973 działała Szkoła Podstawowa przy Prewentorium dla Dzieci w Kamieńcu.

W 1961 roku zaadoptowano na potrzeby szkoły budynek, w którym odbywają się po dzień dzisiejszy zajęcia szkolne.

Od 1.01.1974 roku szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu.

Od 1.01.1999 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Szkołę Podstawową w Ośrodku Leczniczo- Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec- Zbrosławice w Kamieńcu.

Dnia 26 kwietnia 1999 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice w Kamieńcu, który rozpoczął pracę od 1 września 1999 roku.  W skład Zespołu Szkół wchodziły wówczas: Szkoła Podstawowa nr 9, Gimnazjum Specjalne nr 4, Zespół Pozalekcyjny.

W roku 2013 w ramach Zespołu Szkół utworzono  II Liceum Ogólnokształcące, a we wrześniu 2020 zamknięto dotychczas funkcjonujące gimnazjum w związku z reformą oświaty.

W roku 2015r. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec"  sp. z o.o. w Kamieńcu

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2019r. trzyletnie II Liceum Ogólnokształcące przekształciło się w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr II.

 


Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: sekretariat@zsskamieniec.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl