Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Czas wygenerowania treści 2024-07-15 19:42:44

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju istnieje od 1952 roku. Placówka zapewnia kompleksowe, wieloprofilowe leczenie rehabilitacyjne pacjentom od urodzenia do 18 roku życia.
Budynek, w którym znajduje się zarówno Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, jak i Zespół Szkół Specjalnych, powstał w latach 1927-1928 i służył jako Sanatorium dla Inwalidów Wojskowych i Powstańczych im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Szpital posiada w swej strukturze oddział rehabilitacyjny ogólnoustrojowy i neurologiczny, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz poradnię rehabilitacyjną, która również realizuje tzw. wczesną interwencję, obejmującą dzieci od urodzenia do 18 miesiąca życia.
Najczęściej leczone schorzenia to: choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, choroby układu nerwowego, urazy, zatrucia, wady rozwojowe wrodzone, choroby krwi, nowotwory.

Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Sanatorium Rehabilitacyjnym powstała w 1965 roku.
1 września 1999, w związku z Reformą Systemu Edukacji został powołany Zespół Szkół Specjalnych. Obecnie pacjentom szpitala zapewniana jest edukacja na poziomie szkoły podstawowej i liceum. W skład Zespołu Szkół wchodzi również Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych prowadzący odpowiednie zajęcia o charakterze terapeutycznym.
Nie ma systemu turnusowego. Okres pobytu w szpitalu i tym samym w szkole zależy od rodzaju jednostki chorobowej.

Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w  Jastrzębiu-Zdroju jest jednostką niemającą osobowości prawnej. Formą własności jest własność samorządowa.

NIP: 6332039892

REGON:276671648

Organ prowadzący: Województwo Śląskie

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty, Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku

 


Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Kościuszki 14   44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: +48 (32) 47 62 500
e-mail: zssjastrzebie@szkolaszpital.pl
www.szkolaszpital.pl