Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 16:27:15

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.26.1.1.2022.IK
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ochrona osób i mienia w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie w granicach nieruchomości wyznaczonej ogrodzeniem

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wykonanie zadań z zakresu świadczeń bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków, mienia oraz kasy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3,
42-286 Koszęcin, w systemie ciągłym tj. przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez okres 12 miesięcy, w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023r., przez Wykonawcę posiadającego aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z Ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114, poz. 740, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).


Data archiwizacji: 2022-06-24 14:37:48

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pobierz [66 kB]
2022-03-24 13:18:31
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [361 kB]
2022-03-17 13:44:55
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [91 kB]
2022-02-17 12:49:39
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ ochrona 2022.docx pobierz [61 kB]
2022-02-17 12:50:17
zobacz szczegóły Informacja o kwocie Info o kwocie.pdf pobierz [295 kB]
2022-02-25 11:36:36
zobacz szczegóły Załącznik 8 wzór umowy - załącznik nr 8.docx pobierz [40 kB]
2022-02-17 12:51:33
zobacz szczegóły Załącznik 7 mapa ochrona - załącznik nr 7.pdf pobierz [1006 kB]
2022-02-17 12:51:12
zobacz szczegóły Załączniki 1-6 Załączniki od 1 do 6.docx pobierz [34 kB]
2022-02-17 12:50:51

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl