Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 17:20:21

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-TP/8/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

Dostawa mięsa, podrobów, drobiu i wyrobów wędliniarskich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, podrobów, drobiu
i wyrobów wędliniarskich w podziale na części:

Zakres I - mięso i podroby,

Zakres II - wyroby wędliniarskie,

Zakres III - drób,

Zakres IV - wyroby garmażeryjne,


Data archiwizacji: 2022-05-12 11:50:42

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Ogłoszenie o wyniku postępowania (2).pdf pobierz [135 kB]
2022-02-02 14:06:14
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze mięso.pdf pobierz [335 kB]
2021-12-30 13:50:21
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [1736 kB]
2021-12-08 14:06:46
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SWZ mięso 2021.docx pobierz [57 kB]
2021-12-08 14:17:50
zobacz szczegóły Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja o kwocie - przetarg mięso.pdf pobierz [257 kB]
2021-12-16 10:05:54
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 - wzór umowy Wzór umowy - załącznik nr 4.docx pobierz [26 kB]
2021-12-08 14:15:48
zobacz szczegóły Załacznik nr 2 Załącznik nr 2 do SWZ.docx pobierz [33 kB]
2021-12-08 14:15:18
zobacz szczegóły Załączniki nr 1,3,5,6 Załącznik do SWZ 1,3,5,6.docx pobierz [34 kB]
2021-12-08 14:14:58

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl