Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-12-02 23:33:34

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-TP/5/2021
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

Wykonanie prac konserwatorskich realizowane w ramach zadania pn.Koszęcin, Zespół Pałacowy, XVII-XIX w., w kaplicy i pomieszczeniu nad kaplicą, wieży pałacowej I i II piętra i lewym skrzydle pałacu

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku w zakresie przeprowadzenia:

-  prac konserwatorskich w pomieszczeniu nad kaplicą,

- prac konserwatorskich ścian wieży I i II piętra,

- prac konserwatorskich zachodniej ściany kaplicy pałacowej,

- prac konserwatorskich północnego ryzalitu lewego skrzydła pałacu,

realizowane w ramach zadania pn.: „Koszęcin, Zespół Pałacowy, XVII-XIX w., prace konserwatorskie w kaplicy i pomieszczeniu nad kaplicą, wieży pałacowej I i II piętra i lewym skrzydle pałacu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „Ochrona Zabytków 2021”.? szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji prac konserwatorskich przy zabytku ? załącznik nr 1a, 1b i 1c do SWZ oraz pozwolenia konserwatorskiego nr 276/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. - załącznik nr 2 do SWZ i przedmiarze prac ? załącznik nr 3 do SWZ.


Data archiwizacji: 2021-12-16 10:04:29

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pobierz [60 kB]
2022-01-04 13:34:37
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pobierz [70 kB]
2021-09-10 12:46:44
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze.doc pobierz [1293 kB]
2021-08-12 14:51:06
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [8953 kB]
2021-07-21 13:50:03
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SWZ.doc pobierz [177 kB]
2021-07-21 13:50:33
zobacz szczegóły Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pobierz [379 kB]
2021-08-05 10:04:33
zobacz szczegóły Wzór umowy zał. 11 - wzór umowy.doc pobierz [195 kB]
2021-07-21 13:55:21
zobacz szczegóły Harmonogram Zał. 7 - harmonogram.docx pobierz [15 kB]
2021-07-21 13:55:02
zobacz szczegóły Załaczniki 4-6,8-10 Zał. 4-6, 8-10.docx pobierz [26 kB]
2021-07-21 13:54:43
zobacz szczegóły Przedmiar Zał. 3 - przedmiar prac.pdf pobierz [168 kB]
2021-07-21 13:53:48
zobacz szczegóły Pozwolenie Zał.  2 - Pozwolenie konserwatorskie nr CZ2762021.pdf pobierz [288 kB]
2021-07-21 13:53:27
zobacz szczegóły Opis 1c Zał. 1 c)  opis -  POMIESZCZENIE NAD KAPLICĄ_ rys 2.pdf pobierz [115 kB]
2021-07-21 13:53:05
zobacz szczegóły Opis 1b Zał. 1 b)  opis - POMIESZCZENIE NAD KAPLICĄ_INWENTARYZACJA rys. 1.pdf pobierz [116 kB]
2021-07-21 13:52:43
zobacz szczegóły Opis 1a Zał. 1 a) opis -  DOKUMENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH_06_2021_część opisowa.pdf pobierz [22092 kB]
2021-07-21 13:52:18

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl