Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-12-09 14:41:00

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK - TP/3/2021
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

Wykonanie instalacji klimatyzacji w archiwum zakładowym w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w archiwum zakładowym w formule zaprojektuj i wybuduj ? szczegółowy zakres robót remontowych znajduje się
w programie funkcjonalno-użytkowym ? załącznik nr 1 do SWZ

Zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: zaprojektowanie wraz
z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia na budowę, dostawę i montaż fabrycznie nowych - nieużywanych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem robót budowlanych
i instalacyjnych.


Data archiwizacji: 2021-09-01 13:13:59

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY Ogłoszenie o wykonaniu umowy klimatyzacja.pdf pobierz [448 kB]
2021-11-25 11:19:35
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszdenie o wyniku postępowania klimatyzacja II.pdf pobierz [582 kB]
2021-06-02 13:47:04
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-1.pdf pobierz [287 kB]
2021-05-14 14:12:21
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [1384 kB]
2021-04-14 11:22:53
zobacz szczegóły Modyfikacja SWZ Nr: 1 Modyfikacja SWZ.doc pobierz [372 kB]
2021-04-21 09:46:26
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ klimatyzacja.docx pobierz [58 kB]
2021-04-14 11:23:50
zobacz szczegóły Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia informacja o kwocie.pdf pobierz [267 kB]
2021-04-29 10:02:58
zobacz szczegóły Załącznik do SWZ nr 7 Załącznik nr 7 - ośw 117.docx pobierz [16 kB]
2021-04-14 11:36:05
zobacz szczegóły Załącznik do umowy harmonogram - zał nr 4 - do umowy.docx pobierz [25 kB]
2021-04-14 11:33:39
zobacz szczegóły Załącznik do SWZ nr 6 wzór umowy - załącznik nr 6.doc pobierz [201 kB]
2021-04-14 11:33:10
zobacz szczegóły Załącznik do SWZ nr 5 zał. nr 5 - Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych.docx pobierz [12 kB]
2021-04-14 11:29:37
zobacz szczegóły Załącznik do SWZ nr 4 Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót.docx pobierz [20 kB]
2021-04-14 11:29:08
zobacz szczegóły Załącznik do SWZ nr 2 i 3 Załączniki 2 i 3.docx pobierz [30 kB]
2021-04-14 11:28:32
zobacz szczegóły Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 3 Załącznik nr 3  do Pogramu F-U Rzut pomieszczeń archiwum zakładowego.pdf pobierz [771 kB]
2021-04-14 11:27:42
zobacz szczegóły Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 2 Załączniik nr 2  do programu F-U Mapa lokalizacyjna.pdf pobierz [1152 kB]
2021-04-14 11:27:07
zobacz szczegóły Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do Programu F-U Warunki wilgotności i temperatury.pdf pobierz [19 kB]
2021-04-14 11:26:28
zobacz szczegóły Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1.docx pobierz [46 kB]
2021-04-14 11:25:44
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 1.doc pobierz [372 kB]
2021-04-23 14:15:14

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl