Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 16:40:32

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-PN/1/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ochrona osób i mienia w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w granicach nieruchomości wyznaczonej ogrodzeniem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie zadań z zakresu świadczeń bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków, mienia oraz kasy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin, w systemie ciągłym tj. przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez okres 12 miesięcy, w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2021r., przez Wykonawcę posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.,).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także wzór umowy ? załącznik nr 9 do siwz


Data archiwizacji: 2020-06-25 10:34:01

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf pobierz [254 kB]
2020-02-28 12:39:02
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze.pdf pobierz [743 kB]
2020-01-29 13:51:04
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu ochrona 2020.pdf pobierz [399 kB]
2020-01-15 15:07:18
zobacz szczegóły Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 Modyfikacja siwz 1.pdf pobierz [249 kB]
2020-01-21 10:49:32
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ ochrona.doc pobierz [363 kB]
2020-01-15 15:07:59
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 do siwz - mapa mapa - załącznik nr 7 do siwz.pdf pobierz [1006 kB]
2020-01-15 15:07:43
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 1.pdf pobierz [237 kB]
2020-01-21 10:50:10

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl