Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-10-04 06:40:01

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-PN/5/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa mięsa, podrobów, drobiu i wyrobów wędliniarskich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, podrobów, drobiu i wyrobów wędliniarskich w podziale na części: Zakres I - mięso i podroby, Zakres II - wyroby wędliniarskie, Zakres III - drób, Zakres IV - wyroby garmażeryjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do siwz oraz załącznik nr 4 do siwz - wzór umowy.


Data archiwizacji: 2020-04-08 16:58:10

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [215 kB]
2020-01-09 12:02:11
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze.doc pobierz [406 kB]
2019-12-13 14:08:08
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu PDF.pdf pobierz [402 kB]
2019-11-25 13:52:11
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 2019_11_19 zm siwz mięso 2020.doc pobierz [416 kB]
2019-11-25 13:52:40

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl