Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-10-04 05:52:50

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-PN/3/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

„Zakup fabrycznie nowego pojazdu typu minibus”

Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup fabrycznie nowego pojazdu typu minibus”, nr sprawy: DZP.IK-PN/3/2019. Przedmiotem zamówienia jest nabycie od określonego wykonawcy samochodu posiadającego indywidualne cechy spełniające wskazane w siwz parametry i wyposażenie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień) - 34.12.10.00-1 autobusy i autokary

 


Data archiwizacji: 2020-02-28 12:37:40

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [292 kB]
2019-11-28 13:33:44
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze.pdf pobierz [523 kB]
2019-11-15 13:32:25
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pobierz [198 kB]
2019-11-06 12:25:41
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf pobierz [197 kB]
2019-11-05 13:34:46
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [389 kB]
2019-10-30 11:05:23
zobacz szczegóły Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 2 Modyfikacja siwz 2.doc pobierz [388 kB]
2019-11-06 12:26:51
zobacz szczegóły Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 Modyfikacja siwz 1.doc pobierz [381 kB]
2019-11-05 13:35:17
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz dostawa busa.doc pobierz [584 kB]
2019-10-30 10:56:24
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 2.pdf pobierz [495 kB]
2019-11-08 11:56:39
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 1.pdf pobierz [432 kB]
2019-11-07 12:18:33

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl