Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-10-04 04:45:59

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-PN/2/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego pojazdu typu autobus

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- nabycie od określonego zbywcy samochodu osobowego posiadającego indywidualne cechy spełniające niżej wskazane parametry i wyposażenie,

- oddanie samochodu Zamawiającemu do używania na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności,

- ubezpieczenie na okres od dnia wydania samochodu do dnia przeniesienia własności samochodu na rzecz Zamawiającego w zakresie obejmującym ubezpieczenie samochodu w zakresie OC, AC, NNW, Asistance.

- przeniesienie własności samochodu na Zamawiającego po zakończeniu umowy leasingu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu w którym Zamawiający dokonał wpłaty ostatniej raty leasingowej.


Data archiwizacji: 2020-02-28 12:37:40

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [285 kB]
2019-11-28 13:34:39
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc pobierz [379 kB]
2019-09-24 14:08:28
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.pdf pobierz [197 kB]
2019-09-10 13:13:03
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.docx pobierz [13 kB]
2019-09-06 12:01:04
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pobierz [226 kB]
2019-09-05 12:40:15
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.docx pobierz [13 kB]
2019-09-04 13:01:56
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pobierz [236 kB]
2019-08-29 12:17:17
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.docx pobierz [22 kB]
2019-08-27 12:42:29
zobacz szczegóły Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 5 Modyfikacja siwz 5.doc pobierz [382 kB]
2019-09-10 13:16:33
zobacz szczegóły Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 4 Modyfikacja siwz 4.doc pobierz [483 kB]
2019-09-06 11:59:30
zobacz szczegóły Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 3 Modyfikacja siwz 3.doc pobierz [381 kB]
2019-09-05 12:36:07
zobacz szczegóły Modyfikacja siwz 2 Nr: 2 Modyfikacja siwz 2.doc pobierz [388 kB]
2019-09-04 13:00:34
zobacz szczegóły Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 Modyfikacja siwz 1.doc pobierz [383 kB]
2019-08-29 12:11:55
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami siwz lesing busa.doc pobierz [579 kB]
2019-08-27 12:45:03
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 4.doc pobierz [380 kB]
2019-09-12 13:33:23
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 3.doc pobierz [380 kB]
2019-09-10 13:14:05
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 2.doc pobierz [381 kB]
2019-09-05 12:36:41
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 1.doc pobierz [394 kB]
2019-09-04 13:01:05

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl