Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-10-04 05:36:32

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-PN/4/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa mięsa, podrobów, drobiu i wyrobów wędliniarskich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, podrobów, drobiu
i wyrobów wędliniarskich w podziale na części:

Zakres I - mięso i podroby,

Zakres II - wyroby wędliniarskie,

Zakres III - drób,

Zakres IV - wyroby garmażeryjne,


Data archiwizacji: 2019-06-10 08:45:14

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc pobierz [51 kB]
2018-12-31 10:33:22
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze - tablica.doc pobierz [1290 kB]
2018-12-07 14:12:12
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłooszenie o zamówieniu.pdf pobierz [402 kB]
2018-11-20 12:47:17
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami SIWZ mięso.doc pobierz [439 kB]
2018-11-20 12:47:50

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl