Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 15:08:00

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.EJK ? PN/1/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ochrona osób i mienia w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w granicach nieruchomości wyznaczonej ogrodzeniem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie zadań z zakresu świadczeń bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków, mienia oraz kasy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin, w systemie całodobowym ? 7 dni w tygodniu, w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019r., przez Wykonawcę posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213).Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213).


Data archiwizacji: 2018-05-25 09:04:52

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ochrona.pdf pobierz [55 kB]
2018-02-06 14:28:18
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze - Tablica.doc pobierz [1259 kB]
2018-01-24 14:17:20
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [91 kB]
2018-01-09 14:30:58
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ ochrona.doc pobierz [355 kB]
2018-01-09 14:31:31
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 - Mapa Załącznik nr 7 - MAPA.pdf pobierz [984 kB]
2018-01-09 14:32:17
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 1.pdf pobierz [309 kB]
2018-01-12 13:31:55

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl