Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-05-16 14:32:23

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-PN/3/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przebudowa kotłowni głównej w Zespole Pałacowo ? Parkowym w Koszęcinie (kotły w 5 klasie emisji zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 - opalane pelletem), wraz z robotami towarzyszącymi i oddaniem obiektu do użytkowania.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót uwzględnia: 1. Wymianę źródła ciepła polegającą na demontażu obecnie istniejących trzech kotłów miałowych o mocy 3 x 300kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi a następnie na zamontowaniu 3 kotłów na pellet 3x 450kW z automatycznym pneumatycznym podawaniem paliwa wraz ze sterownikami i automatyką pogodową oraz pozostałymi urządzeniami towarzyszącymi; zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowania 3 kotłów na pellet o mocy minimalnej 400kW (zapotrzebowanie w obiekcie na moc cieplną wynosi 1200 kW). Nowe kotły muszą spełniać wymagania dla klasy 5 emisji (wg normy PN-EN 303-5:2012) i dodatkowo posiadać sprawność powyżej 90,8%, natomiast emisja pyłów musi być poniżej 19mg/m?. Powyższe parametry muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie. Kotły muszą być zgodne z Dyrektywą EU o ECO Design. Poza tym kotły mają być wyposażone z pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie 30-100% mocy, do automatycznego spalania pelletu o średnicy 6-8mm. Palniki mają być wyposażone w elementy do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Zaprojektowane kotły zgodnie z dokumentacją przetargową mają posiadać dwa palniki dla każdego kotła. Parametry emisji dla projektowanych kotłów nie mogą być gorsze niż: CO- 180/473 mg/m? OGC ? 4/17 mg/m? Pył ? 19mg/m? NOx- 214 mg/m? Zakres robót uwzględnia demontaż starego komina wraz z fundamentem oraz wykonanie nowego komina na fundamencie żelbetowym, Nowy, zaprojektowany komin powinien być wolnostojący, samonośny o średnicy zewnętrznego trzonu nośnego 914mm i wysokości 26,0m z wkładem wewnętrznym (rura spalinowa) o średnicy 600mm wykonanym ze stali 1,4571 gr min. 1,5mm. Wkład wewnętrzny zaizolowany wełną mineralną o grubości 50mm klasy A1 zabezpieczoną przed osuwaniem. Komin ma być wyposażony w drabinę włazową oraz pomost roboczy na szczycie komina przeznaczony dla kominiarza. Na kominie zamontowane również króćce pomiarowe typu M64x4mm zgodnie z polska normą oraz pomost pośredni umożliwiający dostęp do króćców. Komin ma być wyposażony w hydrauliczny tłumik drgań niwelujący dynamiczne porywy wiatru. Komin nie wymaga dodatkowych elementów wsporczych lub odciągów linowych. Jest w pełni samonośny, wolnostojący, utwierdzony w fundamencie poprzez kosz kotwowy Komin powinien być wyposażony w drabinę. Drabina 2-u prętowa z tylnym koszem bezpieczeństwa o średnicy 700mm. Ponadto komin powinien posiadać znak CE nadany przez producenta oraz certyfikat wykonania zgodnie z normą EN 1090. Wykonawca jest zobowiązany w czasie prowadzenia prac do dostarczenia ciepła do obiektów Zespołu za pomocą obecnego lub innego tymczasowego (np.: kotłownia kontenerowa) źródła ciepła na początku sezonu grzewczego 2017/2018; jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z niskiej temperatury na zewnątrz, a Wykonawca nie zdąży do tego czasu z uruchomieniem i oddaniem do użytkowania nowego (projektowanego) źródła ciepła. Na taką ewentualność Zamawiający wraz z Projektantem, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą ustali rozwiązanie w czasie prowadzenia prac. Wykonawca będzie zobowiązany do uruchomienia tymczasowego źródła ciepła w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zakres niezbędnych prac zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym w oparciu o zatwierdzony obmiar robót i zgodnie z paragrafem 13 ust. 6 wzoru umowy. 2. Remont budynku kotłowni: - remont budynku z zewnątrz (w tym m.in.: wykonanie docieplenia ścian i stropodachu, izolacji ścian fundamentowych, systemu orynnowania i obróbek blacharskich, drenażu opaskowego wokół budynku kotłowni i składu opału, zagospodarowanie terenu); - remont magazynu paliwa: (m.in.: demontaż włazów żeliwnych i zamurowanie 7 otworów, skucie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach, wykonanie nowych tynków, malowanie ścian i sufitów, remont stropu nad składem opału, remont posadzki, zabetonowanie istniejącego zsypu); - remont głównego pomieszczenia kotłowni i pomieszczeń przyległych (m.in.: wykonanie: otworu technologicznego w dachu, nowych posadzek, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i remont ścian); 3. Wymiana węzła cieplnego w Pawilonie im. E Kamińskiej. 4. Uruchomienie kotłowni wraz z pozytywnymi odbiorami przez przedstawicieli Zamawiającego oraz spełnienie wymogów dotyczących użytkowania kotłowni lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (w tym zawiadomienie o zakończeniu robót właściwych organów administracji architektoniczno ? budowlanej i nadzoru: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego). od podpisania umowy do 31.10.2017r. Zamawiający zapewni dostawę pelletu w celu dokonania rozruchu kotłowni.


Data archiwizacji: 2017-11-23 13:36:42

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [29 kB]
2017-08-22 15:00:40
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadom. o wyborze-tablica.doc pobierz [159 kB]
2017-08-14 13:53:52
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [637 kB]
2017-07-11 10:39:25
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz remont kotłowni 3.doc pobierz [449 kB]
2017-07-11 10:39:50
zobacz szczegóły Załącznik nr 13 - pozwolenie konserwatorskie Pozwolenie konserwatorskie - załącznik nr 13.pdf pobierz [1116 kB]
2017-07-11 10:42:08
zobacz szczegóły Załącznik nr 12 - pozwolenie na budowę zamienne Pozwolenie na budowę zamienne załącznik nr 12.pdf pobierz [321 kB]
2017-07-11 10:41:21
zobacz szczegóły Załącznik nr 11 - pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę załącznik nr 11.pdf pobierz [1507 kB]
2017-07-11 10:40:47
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 1.pdf pobierz [1461 kB]
2017-07-21 12:54:21

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl