Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 16:32:19

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-PN/2/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przebudowa kotłowni głównej w Zespole Pałacowo ? Parkowym w Koszęcinie (kotły w 5 klasie emisji zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 - opalane pelletem), wraz z robotami towarzyszącymi i oddaniem obiektu do użytkowania.

Opis przedmiotu zamówienia:

Prace należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującą technologią i przepisami prawa powszechnie obowiązującego w oparciu o:

- dokumentację projektową (w tym; projekt budowlany, projekt zamienny, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załączony do przetargu przedmiar robót, kolejno załączniki nr 5,6 i 4 do siwz)


Data archiwizacji: 2017-11-10 13:22:10

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc pobierz [320 kB]
2017-07-05 14:01:39
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [72 kB]
2017-06-07 14:52:43
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami siwz remont kotłowni 2.doc pobierz [441 kB]
2017-06-07 14:53:49
zobacz szczegóły Pozwolenie konserwatorskie - załącznik nr 13 Pozwolenie konserwatorskie - załącznik nr 13.pdf pobierz [1116 kB]
2017-06-07 14:56:46
zobacz szczegóły Pozwolenie na budowę zamienne - załącznik nr 12 Pozwolenie na budowę zamienne załącznik nr 12.pdf pobierz [321 kB]
2017-06-07 14:56:10
zobacz szczegóły Pozwolenie na budowę - załącznik nr 11 Pozwolenie na budowę załącznik nr 11.pdf pobierz [1507 kB]
2017-06-07 14:55:12
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 1.pdf pobierz [291 kB]
2017-06-16 13:28:01

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl