Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-05-16 12:57:51

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-PN/5/2015
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa mięsa, podrobów, drobiu i wyrobów wędliniarskich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, podrobów, drobiu i wyrobów wędliniarskich w podziale na części: Zakres I - mięso i podroby, Zakres II - wyroby wędliniarskie, Zakres III - drób, Zakres IV - wyroby garmażeryjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do siwz oraz załącznik nr 5 do siwz - wzór umowy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części przedmiotowego zamówienia.


Data archiwizacji: 2016-02-29 13:26:26

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia mięso 2.doc pobierz [44 kB]
2015-11-30 13:22:28
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze tablica.doc pobierz [350 kB]
2015-11-13 14:20:00
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.doc pobierz [67 kB]
2015-10-19 12:36:22
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami siwz mięso 2016.doc pobierz [371 kB]
2015-10-19 12:37:09

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl