Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-05-16 14:04:19

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-PN/5/2014
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rezerwacja i zakup biletów lotniczych do projektu Polsko-norweskie ludowe inspiracje taneczne.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja i zakup pasażerskich biletów lotniczych , zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1). Bilety lotnicze przekazane zostaną w wersji elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 2). Zakup biletów lotniczych: a). dla grupy 33 osób: - tam w terminie 25 maja 2014 roku na trasie : wylot Bergen / Norwegia/ - lądowanie dowolny port lotniczy w Polsce, - powrót w terminie 1 czerwiec 2014 roku na trasie: wylot dowolny port lotniczy w Polsce - lądowanie Bergen /Norwegia/ b). dla grupy 46 osób:- tam w terminie 17 sierpnia 2014 roku na trasie; wylot dowolny port lotniczy w Polsce - lądowanie Bergen (Norwegia), - powrót w terminie 27 sierpnia 2014 roku na trasie: wylot Bergen - lądowanie dowolny port lotniczy w Polsce 3). Cena biletu musi zawierać wszystkie opłaty pośrednie m.in. opłaty lotniskowe, operacyjne, paliwowe, transakcyjne, etc oraz opłatę za bagaż podstawowy nadawany do luku (rejestrowany, odprawiany) i bagaż podręczny - wszystkie wg standardowych wymiarów i wagi (zgodnie z zasadami przewoźnika) 4). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupionych biletów, w przypadkach losowych. Zwrot wartości zakupionych biletów będzie zgodny z warunkami linii lotniczych wystawiających bilety. 5). Ostateczny termin przekazania imiennej listy pasażerów będzie zgodny z zasadami przewoźnika Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany nazwisk pasażerów zgodnie z zasadami przewoźnika. 6). Fakturowanie przez Wykonawcę wykonanych usług będzie następowało każdorazowo po ich zrealizowaniu, zgodnie z terminem płatności określonym w ust. 1, istnieje możliwość wystawiania faktur częściowych przy ewentualnej konieczności płatności zaliczkowej (pierwsza płatność zaliczkowa może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy
i terminie na wniesienie ewentualnych środków odwoławczych) zgodnie z dokonanymi zamówieniami przez Zamawiającego. 7). Zamawiający zaleca uwzględnienie zwłaszcza tzw. (tanich linii lotniczych oraz przelotów bezpośrednich, maksymalnie 1 przesiadki, klasy ekonomicznej. Linia lotnicza obsługująca połączenie nie musi należeć do IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych), Zamawiający dopuszcza możliwość podzielenia podróżnych na dwie grupy.


Data archiwizacji: 2014-05-08 13:21:16

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc pobierz [38 kB]
2014-04-07 12:52:26
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze  - tablica.doc pobierz [323 kB]
2014-03-21 14:04:25
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.doc pobierz [50 kB]
2014-03-12 12:57:46
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami siwz.doc pobierz [203 kB]
2014-03-12 13:00:19

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl