Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-10-04 06:04:20

Zamówienie z wolnej ręki

Zespół Pieśni i Tańca
Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej Projektu pn: "Rewitalizacja Zespołu pałacowo- parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap"

Opis przedmiotu zamówienia: 1. Aktualizacja pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla części Pałacu zgodnie z umową 01/05/2003 z dnia 30.05.2003roku 1.1. Modernizacja skrzydła prawego w zakresie istniejących apartamentów- trzon 1.2.Modernizacja skrzydła lewego , w zakresie istniejących pomieszczeń biurowych 1.3. Modernizacja skrzydła prawego w zakresie poddasza nieużytkowanego Zakres projektowy: - architektura ( m.in. doprojektowanie pomieszczenia fitness), - konstrukcja ( wzmocnienie lub wymiana stropów, wymiana dachu) - instalacje sanitarne wewnętrzne ( z.w., c.w.u., kan., went. klimatyzacja i c.o. w pomieszczeniach hotelowych – pkt. 1.2) - instalacje elektryczne - instalacje niskoprądowe (system kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, instalacja telefoniczna, telewizyjna, internetowa, monitoring, system p.poż) - przedmiary - kosztorysy inwestorskie - specyfikacja techniczna wykonania robót - oprawa formalna – pozwolenia konserwatorskie, budowlane 2. Aktualizacja pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla części Pałacu ( aktualizacja dotyczy umowy nr: dnia 29.11.2004roku). 2.1 Skrzydło lewe (parter, I piętro, poddasze) w zakresie istniejących pomieszczeń administracyjnych, biurowych, magazynowych, sal dydaktycznych, wykonania nowej klatki schodowej oraz archiwum na poddaszu) 2.2 Łącznik ( parter, I piętro, poddasze) w zakresie pokoi noclegowych oraz galerii na poddaszu, remontu hollu kaplicy oraz klatki schodowej, wykonanie szatni i WC dla osób przybywających do kaplicy na koncerty 2.3 Skrzydło prawe – z wyłączeniem pomieszczeń pralni (parter, I piętro) w zakresie istniejących pomieszczeń krawieckich, technicznych, biurowych, magazynów za strojami, portiernia, wykonanie nowej funkcjonalnej rampy do za ładunku skrzyń ze strojami. 2.4 Skrzydło lewe - pokoje noclegowe na poddaszu w zakresie instalacji klimatyzacji Zakres projektowy: - architektura, - konstrukcja ( wzmocnienie lub wymiana stropów, wymiana dachu) - instalacje sanitarne wewnętrzne ( z.w., c.w.u., kan., c.o., went. klimatyzacja – w zakresie wymaganym przepisami oraz pkt. 1.4. , inst. solarna na dachu łącznika) - instalacje elektryczne - instalacje niskoprądowe (system kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, instalacja telefoniczna, telewizyjna, internetowa, monitoring, system p.poż.) - aranżacja i wyposażenie - przedmiary - kosztorysy inwestorskie - specyfikacja techniczna wykonania robót - oprawa formalna - pozwolenia konserwatorskie, budowlane 3. Aktualizacja przedmiarów i kosztorysów inwestorskich nie wymienionych powyżej tj: - elewacja ( w tym remont elewacji kaplicy), - zagospodarowanie terenu

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz
2009-10-07 13:16:36
zobacz szczegóły test

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl