Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 16:21:55

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca
Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

Dostawa, montaż, wyposażenia AGD, RTV oraz pozostałego w ramach potrzeb Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa, montaż, wyposażenia AGD, RTV oraz pozostałego w ramach potrzeb Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie”. Szczegóły dotyczące zamówienia określa załączniki nr 2 do siwz. 1.Szczegółowy opis zamówienia i parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz. 2.Miejsce dostawy : do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny 42- 286 Koszęcin ul. Zamkowa 3, osobiście w miejsce wskazane przez zamawiającego. 3.Ilość przewidziana do zamówienia: zgodnie z załącznikami 2 do siwz. 4.Wszystkie oferowane artykuły muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać nienaruszalne cechy pierwotnego opakowania. 5.Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć odpowiednio oznaczone: - opisy techniczne, rysunki, katalogi, zdjęcia, foldery itp., w których zaznaczony będzie zaoferowany sprzęt i przedmioty. 6. Wykonawca winien udzielić instrukcji obsługi wyznaczonemu pracownikowi dla urządzeń tego wymagających. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część nr 1 Sprzęt AGD, RTV i audiowizualny. Szczegółowy opis zamówienia i parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz. Część nr 2 Pozostały sprzęt. Szczegółowy opis zamówienia i parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz. Część nr 3 Sprzęt rehabilitacyjny i odnowy biologicznej. Szczegółowy opis zamówienia i parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz.
Data archiwizacji: 2008-03-06 14:38:35

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zawarciu umowy Ogłoszenie o zawarciu umowy pobierz
2007-11-29 21:19:30
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz
2007-11-09 13:52:15
zobacz szczegóły Ogłoszenie o wynikach konkursu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pobierz
2007-11-09 13:24:38
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
2007-10-25 17:40:15
zobacz szczegóły SIWZ Nr: 1 1193327338.doc pobierz
2007-10-25 17:42:27

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl