Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 01:15:28

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

Przebudowę pałacu w dostosowaniu do funkcjonowania Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej; roboty budowlane w części lewego skrzydła pałacu - dokończenie

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane w części lewego skrzydła pałacu Roboty budowlane ( wykończeniowe): a) ogólnobudowlane i konserwatorskie: - wykonanie sufitów (sufity podwieszane z płyt gipsowo- kartonowych, malowanie w tym konserwatorskie), - remont ścian (uzupełnienie tynków, malowanie w tym konserwatorskie, tapetowanie – tapety stylowe, glazury), - wykonanie posadzek (wylewki, glazury, parkiety stylowe), - renowacja boazerii, drzwi i galerii drewnianej, b) instalacyjne - instalacja wodno – kanalizacyjna, - instalacja elektryczna, - okablowanie strukturalne, - instalacja sygnalizacji pożaru, - instalacja kontroli dostępu, - instalacja sygnalizacji włamania i napadu, - system nadzoru wizyjnego, - system telewizji kablowej, - system audiowizualny, Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: - wykonania dokumentacji powykonawczej realizowanych prac, wraz z inwentaryzacją geodezyjna, - uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii umożliwiających oddanie obiektu do użytkowania, - organizacji ruchu na czas prowadzenia prac wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu i uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji, - odtworzenia i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej i nawierzchni, - wykonania wszelkich dodatkowych usług własnych i obcych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia w tym koszty związane z przygotowaniem i likwidacją placu budowy min: 1) ogrodzenie placu budowy, 2) rozdzielnica budowlana elektryczna wraz z podlicznikiem energii elektrycznej, włączenie do rozdzielnicy istniejącej 3) wodomierz poboru wody, włączenie do instalacji istniejącej 4) obiekty tymczasowe dla pracowników obsługi technicznej i pracowników fizycznych
Data archiwizacji: 2007-11-23 14:30:27

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zawarciu umowy Zawiadomienie o podpisaniu umowy pobierz
2007-09-26 22:52:32
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz
2007-09-13 17:21:40
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu PN 11 2007 pobierz
2007-08-17 14:07:27
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 1187352760.doc pobierz
2007-08-17 14:11:47
zobacz szczegóły Etap 4 - cz.6 spakowanego pliku podzielonego na części (ściągnij wszystkie części i wtedy rozpakuj) 2007-08-20 15:15:36
zobacz szczegóły Etap 4 - cz.5 spakowanego pliku podzielonego na części (ściągnij wszystkie części i wtedy rozpakuj) 2007-08-20 15:15:19
zobacz szczegóły Etap 4 - cz.4 spakowanego pliku podzielonego na części (ściągnij wszystkie części i wtedy rozpakuj) 2007-08-20 15:15:07
zobacz szczegóły Etap 4 - cz.3 spakowanego pliku podzielonego na części (ściągnij wszystkie części i wtedy rozpakuj) 2007-08-20 15:14:54
zobacz szczegóły Etap 4 - cz.2 spakowanego pliku podzielonego na części (ściągnij wszystkie części i wtedy rozpakuj) 2007-08-20 15:14:40
zobacz szczegóły Etap 4 - cz.1 spakowanego pliku podzielonego na części (ściągnij wszystkie części i wtedy rozpakuj) 2007-08-20 15:14:09
zobacz szczegóły Załacznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.7 2007-08-17 15:12:42
zobacz szczegóły Załacznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.6 2007-08-17 15:12:29
zobacz szczegóły Załacznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.5 2007-08-17 15:12:16
zobacz szczegóły Załacznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.4 2007-08-17 15:12:02
zobacz szczegóły Załacznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.3 2007-08-17 15:11:47
zobacz szczegóły Załacznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.2 2007-08-17 15:11:33
zobacz szczegóły Załacznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.1 2007-08-17 15:11:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa - etap 5 2007-08-17 15:10:50
zobacz szczegóły Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa - przedmiary 2007-08-17 15:10:24
zobacz szczegóły Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa - przedmiary 2007-08-17 15:10:12
zobacz szczegóły Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa - przedmiary 2007-08-17 15:09:57
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 - część C 2007-08-17 15:02:28
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 - część B 2007-08-17 15:02:15
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 - część A 2007-08-17 15:02:01
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 - Oświadczenie art.22 ust.1 2007-08-17 14:46:25
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 - wykaz osób i podmiotów biorących udział w zamówieniu 2007-08-17 14:46:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 - wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę 2007-08-17 14:45:44
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 - wzór umowy 2007-08-17 14:45:09
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 - wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom 2007-08-17 14:44:56
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy 2007-08-17 14:41:08
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 2007-08-17 14:34:15

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl