Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-11-27 07:27:33

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca
Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi druku czasopisma „Bliżej Śląska” w 2007r.

Opis przedmiotu zamówienia: 1). Przedmiotem zamówienia są usługi druku czasopisma „Bliżej Śląska” w 2007r. w ilości 6 000 egzemplarzy Kod CPV zamówienia 78100000 – usługi drukowania. 2). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Data archiwizacji: 2007-09-26 10:45:36

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zawarciu umowy Zawiadomienie o zawarciu umowy pobierz
2007-05-24 09:27:53
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz
2007-05-14 16:45:13
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi druku czasopisma ?Bliżej Śląska? w 2007r. pobierz
2007-04-26 17:38:08
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 1177602214.doc pobierz
2007-04-26 17:39:06
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 1178712429.doc pobierz
2007-05-08 14:01:40
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 1177739533.doc pobierz
2007-04-27 17:47:53

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl