Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-11-27 06:10:59

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca im. Stanisława Hadyny
Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

„Wykonanie robót budowlanych: agregat wody lodowej wraz z siecią do Domu pracy twórczej i Pałacu w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny; 42 – 286 Koszęcin ul. Zamkowa 3”

Opis przedmiotu zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych: agregat wody lodowej wraz z siecią do Domu pracy twórczej i Pałacu w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny; 42 – 286 Koszęcin ul. Zamkowa 3”, polegający na : - dostarczeniu agregatu wody lodowej, - wykonanie sieci doprowadzającej do budynków Domu pracy twórczej oraz Pałacu - wykonanie instalacji, montażu i rozruchu oraz dostarczenie niezbędnych atestów i certyfikatów na materiały i urządzenia zastosowane i wbudowane w czasie wykonywania przedmiotowego zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz - stanowiące załącznik SIWZ. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Data archiwizacji: 2007-09-26 10:45:45

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zawarciu umowy Zawiadomienie o zawarciu umowy pobierz
2007-05-14 17:15:24
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz
2007-04-27 17:26:23
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
2007-04-18 15:55:36
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 1177655916.doc pobierz
2007-04-18 15:56:36
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ część 5 1177656520.pdf pobierz
2007-04-18 15:55:36
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ część 4 1177656485.pdf pobierz
2007-04-18 15:55:36
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ część 3 1177656453.pdf pobierz
2007-04-18 15:55:36
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ część 2 1177656410.pdf pobierz
2007-04-18 15:55:36
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ część 1 1177656376.pdf pobierz
2007-04-18 15:55:36

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl