Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2021-09-28 02:49:02

Rejestry, ewidencje i archiwa

Data dokumentu: 2021-02-19

Rejestr instytucji kultury

 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny został wpisany do Rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie, numer wpisu RIK/Z/1/99.

 

Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189):

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej na stronie organizatora pod linkiem: https://bip.slaskie.pl/wojewodztwo/jednostki_org_i_spolki_z_udzialem_wojewodztwa/jednostki_kultury/rejestr_instytucji_kultury/rejestr-instytucji-kultury-1.html
 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru; wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

 

Podstawowe informacje o ewidencji Archiwum Zakładowego

 

Archiwum Zakładowe Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie prowadzi ewidencję archiwaliów, którą stanowią spisy zdawczo-odbiorcze, na podstawie których działy Zespołu przekazują dokumenty do archiwum. Spisy zdawczo-odbiorcze są oznaczone klasyfikacją (zgodną z JRWA) i kwalifikacją akt - kategoria A lub B. Tę ewidencję tworzą dwa zbiory spisów zdawczo-odbiorczych. Pierwszy z nich to wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, w układzie wynikającym z kolejności wpływów. Zawiera datę przekazania akt do archiwum, nazwę działu lub stanowiska samodzielnego, ilość pozycji spisu, ilość przekazanych jednostek aktowych oraz kategorię akt. Drugi zbiór spisów zdawczo-odbiorczych jest grupowany według działów i samodzielnych stanowisk, w kolejności wynikającej z JRWA.

 

Ponadto, dostępne są również spisy akt niearchiwalnych, które za zgodą Archiwum Państwowego zostały zniszczone w minionych latach.

 

Zasady udostępniania

Archiwalia udostępniane są na podstawie karty udostępniania, po uzyskaniu przez osobę zainteresowaną pisemnej zgody Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Interesanci mogą korzystać ze zbiorów Zespołu na miejscu (wskazane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc).

Archiwum Zakładowe nie posiada pracowni fotograficznej, ani reprograficznej.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 08.00 - 16.00

 

Zasoby archiwalne Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

 

Materiały archiwalne stanowią (kat. A):

 • dokumentacja dotycząca organizacji jednostki,
 • protokoły z posiedzeń organów kolegialnych,
 • współdziałanie i kontakty z jednostkami nadrzędnymi,
 • współdziałanie i kontakty z związkami zawodowymi,
 • dokumentacja z eliminacji członków artystycznych Zespołu,
 • dokumentacja dotycząca zasad organizacji Zespołu,
 • sprawozdania finansowe,
 • plany, sprawozdania, raporty z koncertów,
 • dokumentacja koncertowa i techniki scenicznej,
 • scenariusze widowisk artystycznych i projekty dekoracji i kostiumów scenicznych,
 • druki ulotne, wycinki prasowe, filmy, fotografie, nagrania dźwiękowe (materiały promocyjne, foldery, broszury, plakaty, kalendaria, płyty analogowe, taśmy magnetyczne, kasety magnetofonowe, płyty CD, klisze i slajdy),
 • dokumentacja i projekty wydawnictw własnych,
 • działalność edukacyjna Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej,
 • dokumentacja techniczna siedziby, projekty techniczne obiektu zabytkowego, będącego siedzibą jednostki oraz projekty innych obiektów, znajdujących się w obrębie kompleksu pałacowo-parkowego.

 

Dokumentacja niearchiwalna (kat. B) tworzą:

 • dokumentacja księgowości i kancelarii,
 • dokumentacja kadr,
 • dokumentacja dot. zamówień publicznych,
 • dokumentacja dot. administrowania obiektu,
 • dokumentacja dot. transportu,
 • inwentaryzacje (audyt),
 • wypadki przy pracy,
 • sprawy sądowe.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2021-02-19 15:15:27
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-22 11:23:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Adamczyk
Dokument podpisano: 2021-02-19
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl