Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-12-06 05:11:43

Tryb działania Rady Programowej

 

Zgodnie z Rozdziałem IV Rada Programowa § 9 Statutu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie nadanego Uchwałą Nr V/38/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2017 roku

 

  1. Przy Zespole działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
  2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa.
  3. Rada opiniuje na potrzeby Organizatorów działania statutowe Zespołu oraz ich realizację.
  4. W skład Rady wchodzą w szczególności: przedstawiciel Ministra, przedstawiciel Sejmiku Województwa, przedstawiciel Gminy Koszęcin oraz eksperci w dziedzinach właściwych dla działalności instytucji.
  5. Kadencja Rady trwa cztery lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Zarząd Województwa jej nowego składu.
  6. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa regulaminu.
  7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Zarządu Województwa. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.
  8. Obsługę biurową Rady zapewnia Zespół.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-01-17 12:48:58
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-22 11:25:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl