Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-12-05 06:02:52

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny korespondencję wpływającą przyjmuje i rejestruje Kancelaria Zespołu.

 

Formy przekazywania korespondencji:

 

 • Poczta tradycyjna - wysyłka na adres: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
 • Pocztą elektroniczną e-mail - wysyłka na adres kancelarii
 • Osobiście w Zespole w Kancelarii (Pałac, I piętro, pokój nr 101)

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy Zespołu, tj. od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16:00.

 

 • Skrytka EPUAP

 

Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub Profil Zaufany mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem Internetu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

 

Obieg dokumentów:

Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.

Wszelkie pisma przesłane na adres Zespołu przyjmowane są przez kancelarię i ewidencjonowane, następnie przekazywane do dekretacji Dyrektorowi Zespołu. Po dekretacji pisma rozdzielane są pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne właściwe rodzajowi sprawy w celu ich rozpatrzenia i odpowiedniego załatwienia. Obowiązuje forma pisemna załatwiania spraw. Komórka odpowiedzialna za załatwienie danej sprawy sporządza pisemną odpowiedź. Projekty pism podlegają zatwierdzeniu przez przełożonego. Pisma wychodzące podpisuje Dyrektor Zespołu. W razie nieobecności Dyrektora, zastępuje go Zastępca Dyrektora lub wyznaczony Pełnomocnik.

 

Skargi i wnioski:

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny informuje, że w Zespole "Śląsk" w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 1. Dyrektor Zespołu - w środy w godzinach od 15:00 do 16:00 (oprócz świąt),
 2. Zastępca Dyrektora Zespołu - w razie nieobecności Dyrektora Zespołu,

na podstawie wcześniejszych zapisów.

 

Zapisy prowadzone są w Kancelarii Zespołu (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00). Zgłoszenia można dokonać:

 • osobiście w Kancelarii Zespołu,
 • telefonicznie, pod numerem telefonu: 34 310 64 17,
 • za pośrednictwem telefaxu, numer: 34 310 64 16,
 • pocztą tradycyjną na adres: Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42 - 286 Koszęcin,
 • pocztą elektroniczną - email: adres kancelarii

z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 9:00 w dniu przyjęć.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-01-07 12:15:29
Ostatnia aktualizacja: 2022-03-21 13:58:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Adamczyk
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl