Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-10-04 14:48:08

Przedmiot działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Data dokumentu: 2014-01-03

 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Celem działalności Zespołu jest profesjonalna artystyczna prezentacja folkloru ludowego i plebejskiego oraz twórczości współczesnej czerpiącej inspiracje z folkloru, a także działania upowszechnieniowe i edukacyjne w tym zakresie.

 

Zespół realizuje zadania, zgodnie ze Statutem, w szczególności przez:

 1. prezentowanie i popularyzowanie bogactwa śląskiego folkloru ludowego i plebejskiego z uwzględnieniem etnicznych i lokalnych odmian zakorzenionych w miejscowościach, ziemiach i krainach,
 2. popularyzowanie wartości kultury narodowej oraz wartości kultury ludowej w formach autentycznych oraz w opracowaniu artystycznym jako autorskiej stylizacji,
 3. upowszechnianie dzieła twórcy i patrona Zespołu - Stanisława Hadyny,
 4. dbałość o wierność wymowie gwarowej, harmonice i barwie melodycznej, utrwalonym tradycją rozwiązaniom choreograficznym, zachowanym wzorom strojów i rekwizytów,
 5. promowanie kultury polskiej i dorobku kulturowego regionu poza granicami kraju,
 6. współpracę ze środowiskami badaczy kultury ludowej - folklorystów, etnomuzykologów, etnografów, etnologów i etnochoreografów,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej w szczególności poprzez organizację warsztatów, przeglądów, konkursów, festiwali, szkoleń, konferencji i sympozjów,
 8. upowszechnianie dorobku artystycznego Zespołu poprzez jego rejestrację w różnych technikach zapisu oraz rozpowszechnianie w różnych formach wydawniczych,
 9. archiwizacja materiałów dokumentujących dziedzictwo kultury narodowej oraz ludowej i plebejskiej Śląska na tle innych regionów,
 10. gromadzenie, opracowywanie i eksponowanie zbiorów związanych z działalnością Zespołu oraz tradycją kulturową regionu,
 11. prowadzenie działań z zakresu turystyki kulturowej mających na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu,
 12. prowadzenie działalności impresaryjnej związanej z artystycznym profilem Zespołu, oraz animowanie życia kulturalnego poprzez organizację imprez i koncertów.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Program działania Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny w Koszęcinie.doc [761 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-01-03 15:52:35
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-22 11:12:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Adamczyk
Dokument podpisano: 2014-01-03
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl