Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 14:18:51

Zamówienie z wolnej ręki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/221108/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego polegające na wielkopowierzchniowych naprawach nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 w m. Syrynia - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania : „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania oraz pielęgnacji i utrzymaniu zieleni z podziałem na 8 części: część G: powiat wodzisławski DW 937, DW 930, DW 932, DW 933, DW 936 (...)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmuje wykonanie naprawy nawierzchni jezdni DW 936 (ul. Wodzisławska) na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Potokową w m. Syrynia w km 4+180 do km 5+245. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, które stanowią załącznik do zaproszenia do negocjacji.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA UNIEWAŻNIENIE - strona.pdf pobierz [447 kB]
2022-12-07 11:05:44
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pobierz [59 kB]
2022-12-07 11:16:33
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pow. wodzisł..pdf pobierz [58 kB]
2022-11-17 13:16:18

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl