Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 14:52:00

Zamówienie z wolnej ręki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/221026/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego polegające na wielkopowierzchniowych naprawach nawierzchni jezdni i chodnika drogi wojewódzkiej nr 930 w m. Świerklany - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania : „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania oraz pielęgnacji i utrzymaniu zieleni z podziałem na 8 części: część G: powiat wodzisławski DW 937, DW 930, DW 932, DW 933

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmuje wykonanie naprawy nawierzchni jezdni DW 930 oraz remont nawierzchni chodnika na odcinku od km 1+840 do km 2+410 w m. Świerklany. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, które stanowią załącznik do zaproszenia do negocjacji.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY Ogłoszenie o wykonaniu umowy Świerklany.pdf pobierz [54 kB]
2022-12-30 11:28:02
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2022_BZP 00481669_01.pdf pobierz [72 kB]
2022-12-07 12:57:08
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pobierz [59 kB]
2022-11-09 11:50:51

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl