Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 13:49:37

Zamówienie z wolnej ręki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/221026/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 927 W M. MIKOŁÓW - ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA : „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZIMOWEGO UTRZYMANIA ORAZ PIELĘGNACJI I UTRZYMANIU ZIELENI Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI: CZĘŚĆ E: POWIAT MIKOŁOWSKI DW 925, DW 926, DW 927, DW 928 UMOWA NR WD/PN/210505/1/

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmuje wykonanie naprawy nawierzchni jezdni DW 927 (ul. Wojska Polskiego) na odcinku od skrzyżowania z DK 81 do skrzyżowania z ul. Łączną wraz z tarczą tego skrzyżowania w m. Mikołów w km 2+195 do km 2+580. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, które stanowią załącznik do zaproszenia do negocjacji.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY Ogłoszenie o wykonaniu umowy pow. mikołowski.pdf pobierz [53 kB]
2022-12-30 11:18:43
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pobierz [70 kB]
2022-12-07 11:46:53
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 2022_BZP 00430430_01.pdf pobierz [58 kB]
2022-11-09 10:48:37

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl