Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 08:37:57

Zamówienie z wolnej ręki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/221028/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO - NAPRAWA NAWIERZCHNI DW 931 NA ODCINKU OD M. MIĘDZYRZECZE DO M. BOJSZOWY NOWE - ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZIMOWEGO UTRZYMANIA ORAZ PIELĘGNACJI I UTRZYMANIU ZIELENI Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI: CZĘŚĆ B: POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI DW 780, DW 931, DW 934, UMOWA NR WD/PN/210505/1/2 (...)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmuje naprawę nawierzchni jezdni DW 931 na odcinku o długości około 830 mb mierząc od skrzyżowania z ulicą Ruchu Oporu w m. Bojszowy Nowe w kierunku południowym, do obszaru m. Międzyrzecze. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, które stanowią załącznik do zaproszenia do negocjacji.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY Ogłoszenie o wykonaniu umowy MIĘDZYRZECZE.pdf pobierz [57 kB]
2023-01-09 13:51:10
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pobierz [69 kB]
2022-11-21 08:57:37
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 2022_BZP 00430364_01.pdf pobierz [58 kB]
2022-11-09 09:58:58

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl