Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 07:06:26

Zamówienie z wolnej ręki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/W/221017/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO UMOWY WM/P/211129/1/1 "NAPRAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO".

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem następujące roboty: Wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, czyszczenie przepustów, kolektorów odwodnienia, rowów; naprawa skorodowanych powierzchni betonowych i stalowych, ich wymiana i uzupełnienie braków oraz elementów uszkodzonych; uzupełnienie ubytków punktowych w jezdni i chodnikach; naprawy konstrukcji żelbetowych. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, które stanowią załącznik do zaproszenia do negocjacji.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2022_BZP 00434936_01 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pobierz [67 kB]
2022-11-10 14:18:28
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 08dab809-4151-935f-b19f-330011377cbe - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pobierz [56 kB]
2022-10-27 13:31:47

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl