Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-02-29 03:17:48

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/TP/220914/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

NAPRAWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK OD KM 25+310 DO KM 26+664 ORAZ OD KM 29+570 DO KM 31+940.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamierzenie budowlane polegać będzie na naprawie:

- Warstwy Ścieralnej - AC 11 S na bazie asfaltu PMB 65-105/80 - grubość po zagęszczeniu 4 cm,

- Warstwy wiążącej - AC 16 W na bazie asfaltu PMB 45-80/80 - grubość po zagęszczeniu 8 cm,

- Istniejących poboczy,

- Krawężników,

- Istniejącej organizacji ruchu,

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach zamówienia.


Data archiwizacji: 2023-04-11 07:33:11

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY Ogłoszenie o wykonaniu umowy SZCZYRK.pdf pobierz [55 kB]
2023-01-09 13:27:32
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pobierz [67 kB]
2022-10-28 14:36:50
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY wybór-si.pdf pobierz [412 kB]
2022-10-21 14:48:36
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT info z otwarcia ofert.pdf pobierz [308 kB]
2022-10-14 10:12:20
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [158 kB]
2022-09-28 12:27:18
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia 1 swz_942.pdf pobierz [517 kB]
2022-09-28 12:27:18
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE info o kwocie.pdf pobierz [392 kB]
2022-10-14 09:00:08
zobacz szczegóły OBOWIĄZUJĄCY PRZEDMIAR I KOSZTORYS obowiązujący kosztorys i przedmiar.zip pobierz [282 kB]
2022-10-03 12:16:47
zobacz szczegóły ZMIANA SWZ zmiana swz.pdf pobierz [379 kB]
2022-10-03 12:15:39
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumenty zamówienia.zip pobierz
2022-09-28 12:27:18
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania.pdf pobierz [683 kB]
2022-10-11 14:55:04

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl