Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-06-25 09:23:13

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/TP/220318/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW NR 786 Z ULICĄ SADOWĄ (DP 1060S) W MIEJSCOWOŚCI WANCERZÓW - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ ZE SPRAWOWANIEM USŁUGI NADZORU AUTORSKIEGO.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad zadaniem związanym z przebudową drogi wojewódzkiej nr 786 z ul. Sądową (droga powiatowa nr 1060S) w miejscowości Wancerzów. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pobierz [67 kB]
2022-05-04 15:14:34
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY wybór-si.pdf pobierz [407 kB]
2022-04-25 14:21:04
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [403 kB]
2022-04-08 12:38:45
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pobierz [163 kB]
2022-03-31 11:17:59
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia 1 swz_wancerzów_dp.pdf pobierz [522 kB]
2022-03-31 11:17:59
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE informacja o kwocie zamawiajacego.pdf pobierz [394 kB]
2022-04-08 08:31:10
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumenty zamówienia.zip pobierz [3159 kB]
2022-03-31 11:17:59

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl