Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2023-06-07 03:43:36

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/211229/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

ROBOTY BUDOWLANE DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 921 W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA NIEBOROWSKA”

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: budowę zatoki autobusowej w kierunku Knurowa km: 0+095 za skrzyżowaniem z DK78; budowę zatoki autobusowej w kierunku Pilchowic km: 0+875 za skrzyżowaniem z ul. Kasztanową; budowę chodnika lewostronnego oraz prawostronnego; budowę odwodnienia w postaci wpustów drogowych i kanalizacji deszczowej; przebudowę zjazdów indywidualnych; przebudowę zjazdu publicznego; wycinkę drzew; zabezpieczenie oraz przebudowę kolidującej z zamierzeniem projektowym infrastruktury teletechnicznej oraz energetycznej; budowę kanału technologicznego; palisady betonowe u podnóża nasypu drogowego; prefabrykowane ścianki oporowe. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach zamówienia.


Data archiwizacji: 2022-04-19 10:00:14

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pobierz [61 kB]
2022-01-17 14:34:54
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA unieważnienie_dw_921_p.pdf pobierz [548 kB]
2022-01-17 14:20:03
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie o zamowieniu.pdf pobierz [178 kB]
2021-12-30 12:44:43
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia swz kuznia nieborowska.pdf pobierz [512 kB]
2021-12-30 12:44:43
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA dokumentacja.zip pobierz
2021-12-30 12:44:43
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumnety zamowienia.zip pobierz [3137 kB]
2021-12-30 12:44:43

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl