Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-05-16 13:31:01

Zamówienie publiczne - tryb podstawowy wariant 1

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/211229/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W GMINIE ŚLEMIEŃ SOŁECTWA LAS I KOCOŃ DO GRANICY WOJEWÓDZTWA.

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem poniższe prace: ? Budowa chodnika lewostronnego od km 20+355,00 do km 25+083,00; ? Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, ? Budowa zatok autobusowych lewostronnych wraz z peronem przystankowym: km 22+610,44; km 22+980,92; km 24+120,89; km 24+933,38; ? Budowa peronu przystankowego km 21+470,13; ? Przebudowa wlotów skrzyżowań opisanych w PB; ? Budowa konstrukcji oporowej od km 20+345,00 do km 20+366,00; od km 22+597,58 do km 22+633,58; od km 22+973,14 do km 22+989,14; od km 23+943,88 do km 22+956,88; od km 24+047,39 do km 24+104,39; ? Budowa kanalizacji deszczowej od km 20+355,00 do km 25+083,00; ? Rozbudowa (przedłużenie) 9 przepustów: km 20+717,48; km 20+992,91; km 21+205,21; km 21+353,65; km 21+403,47; km 21+926,22; km 22+174,26; km 22+980,50; km 23+821,86; ? Przebudowa przepustu (wymiana odcinka i zabudowa studni na wlocie): km 20+799,03; ? Przebudowa przepustu (wymiana studni na wlocie): km 22+559,90; ? Przebudowa przepustu (zabudowa studni na wlocie): km 23+258,31; ? Nadbudowa ścianki czołowej przepustu: km 24+648,88; ? Rozbiórka (zamulenie) przepustów: km 22+371,72; km 22+451,92; km 22+775,40; km 23+480,01; km 24+068,38; ? Budowa oświetlenia ulicznego peronów i zatok autobusowych w: km 21+470,13; km 22+610,44; km 22+980,92; km 24+120,89; km 24+933,38 oraz przejścia dla pieszych w km 23+047,15; ? Przebudowa sieci energetycznej kolidującej z inwestycją: ? Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej kolidującej z inwestycją; ? Budowę kanału technologicznego od km 20+355,00 do km 25+083,00; ? Wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie; ? Rozbiórka ogrodzeń kolidujących z inwestycją; ? Rozbiórka wiat autobusowych; Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach zamówienia.


Data archiwizacji: 2022-04-19 10:00:14

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pobierz [63 kB]
2022-01-17 14:41:19
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA unieważnienie_dw_946_p.pdf pobierz [549 kB]
2022-01-17 14:20:31
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [171 kB]
2021-12-30 12:46:22
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia 1 swz ŚLEMIEŃ.pdf pobierz [437 kB]
2021-12-30 12:46:22
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA dokumentacja.zip pobierz
2021-12-30 12:46:22
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumenty zamówienia.zip pobierz [4740 kB]
2021-12-30 12:46:22

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl