Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-05-20 18:36:30

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/211129/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

NAPRAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: wymianę uszkodzonych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, czyszczenie przepustów, kolektorów deszczowych na obiektach mostowych i na dojazdach do tych obiektów, czyszczenie rowów w obrębie przepustów i mostów, naprawę skorodowanych powierzchni betonowych i stalowych, uzupełnianie ubytków w nawierzchni jezdni, chodników i elementów konstrukcji żelbetowych oraz kamiennych. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach zamówienia.


Data archiwizacji: 2022-05-10 11:50:21

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pobierz [70 kB]
2022-02-08 13:40:49
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybór-si.pdf pobierz [406 kB]
2022-02-01 13:40:33
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT info z otwarcia ofert.pdf pobierz [401 kB]
2022-01-12 10:28:51
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [170 kB]
2021-12-14 12:48:59
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia 1 swz naprawy.pdf pobierz [601 kB]
2021-12-14 12:48:59
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE info o kwocie.pdf pobierz [393 kB]
2022-01-12 08:33:00
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumenty zamówienia.zip pobierz [29110 kB]
2021-12-14 12:48:59

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl