Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-05-20 19:45:35

Zamówienie z wolnej ręki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/211126/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO I BIELSKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 NA ODCINKU PRUCHNA-HAŻLACH (...)

Opis przedmiotu zamówienia:

ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA: BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZIMOWEGO UTRZYMANIA ORAZ PIELĘGNACJI I UTRZYMANIU ZIELENI Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI: CZĘŚĆ C - POWIAT CIESZYŃSKI I BIELSKI DW 937, DW 938, DW 941, DW 942, DW 943, DW 944 - UMOWA NR WD/PN/210505/1/3 Z DNIA 08.10.2021 R.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie naprawy wielkopowierzchniowej nawierzchni jezdni DW 938 na odcinku pomiędzy miejscowościami Pruchna oraz Hażlach. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach, które stanowią załącznik do zaproszenia do negocjacji.

 


Data archiwizacji: 2022-03-10 08:36:48

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ogloszenie o wyniku postepowania.pdf pobierz [79 kB]
2021-12-09 11:45:33
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pobierz [63 kB]
2021-12-02 10:13:57
zobacz szczegóły Ogłoszenie o wykonaniu umowy Ogłoszenie o wykonaniu umowy BU.pdf pobierz [60 kB]
2022-01-04 14:05:51

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl