Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-05-16 13:31:47

Zamówienie z wolnej ręki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/W/211119/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG DLA ZADANIA ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja świadczenia usługi Konsultanta, na zadaniu jw.

Usługa obejmuje:

a)   świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami OPZ,

b)   zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego;

c)   wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020,

d)   realizację działań, związanych z promocją projektu, zgodnie z OPZ, przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym;

W celu realizacji usługi, Konsultant utworzy zespół nadzoru. W skład zespołu nadzoru będą wchodzić Przedstawiciel Konsultanta - Inżynier Kontraktu, stojący na czele zespołu oraz inspektorzy nadzoru. Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą, jaka została określona w OPZ. Inżynier Kontraktu będzie odpowiadał za zarządzanie procesami związanymi z realizacją robót budowlanych oraz kontrolę prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania.

Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik do zaproszenia do negocjacji.

 


Data archiwizacji: 2022-03-18 10:47:47

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ogloszenie o wyniku postepowania.pdf pobierz [79 kB]
2021-12-16 12:02:33
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ogloszenie o zamiarze.pdf pobierz [61 kB]
2021-11-30 15:04:42
zobacz szczegóły Ogłoszenie o wykonaniu umowy Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pobierz [57 kB]
2022-01-27 07:35:40

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl