Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-05-16 15:11:35

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/PN/211105/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: PROCEDURA UNIJNA

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 930 (UL. WOLNOŚCI) W POŁOMI - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad zadaniem związanym z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 930 (ul. Wolności) polegającą na budowie chodnika. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [109 kB]
2022-03-14 10:08:39
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybór-si_połomia_p.pdf pobierz [416 kB]
2022-02-23 14:36:02
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT informacja otwarcie ofert.pdf pobierz [625 kB]
2021-12-27 09:07:16
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS228-600528-pl - opublikowane ogloszenie o zamowieniu.pdf pobierz [143 kB]
2021-11-24 10:52:00
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia swz projekt dw 930.pdf pobierz [568 kB]
2021-11-24 10:52:00
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE informacja o kwocie zamawiajacego.pdf pobierz [484 kB]
2021-12-27 08:02:39
zobacz szczegóły ZMIANA SWZ - OMYŁKA zmiana zapisu SWZ.pdf pobierz [505 kB]
2021-12-01 10:27:19
zobacz szczegóły ESPD espd-request.zip pobierz [82 kB]
2021-11-24 10:52:00
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumenty zamowienia.zip pobierz [22396 kB]
2021-11-24 10:52:00
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 1 pismo do wykonawcow - wyjasnienie do zapytan.pdf pobierz [485 kB]
2021-12-21 13:02:55

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl